Jätehuolto

Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia jätteiden synnyn ehkäisemiseen, sen jälkeen jätteiden vähentämiseen sekä hyötykäyttöön. Vasta viimeisenä tulee vastaan jätteiden kuljettaminen kaatopaikalle. Jätteiden käsittelyn päämäärä on terveellinen ja puhdas ympäristö.

Oulaisten kaupunki on yhtenä osakkaana mukana lähialueen kuntien omistamassa Vestia Oy:ssä, joka huolehtii jätteiden vastaanotosta, keräämisestä ja käsittelystä. Jätteentuottajan on huolehdittava siitä, että hyöty-, ongelma- ja erityisjätteet tulee lajiteltua erikseen kaatopaikkajätteestä.

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein, jos biojätettä ei kompostoida. Kotitaloudet voivat halutessaan perustaa myös usean kiinteistön yhteisen jäteastiakimpan. Kimppa perustetaan tekemällä ilmoitus Vestian asiakaspalveluun.

Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava ekopisteille, hyötyjätejäteasemalle tai jätekeskukseen.

Oulaisten kaupungissa jätehuoltoviranomainen on Jokilaaksojen jätelautakunta.

Jokilaaksojen jätelautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

  • antaa alueen jätehuoltomääräykset,
  • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta,
  • hyväksyy jätetaksan,
  • määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset.

Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2022 - kuntatiedote tästä linkistä