Erityisopetuksen vuosikello

Piipsjärven koulu
Erityisopetuksen vuosikello

elokuu

 • ekaluokan oppilaiden yksilötestaus omalla testistölla ja LUKIMAT- lukemisen ryhmätestillä
 • esikoululuokan oppilaiden testaukset LUKIMAT-matematiikan testillä
 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen alkukirjaukset Wilmaan
 • Yksilökohtaisen oppilashuollon ja/tai pedagogiset palaverit
 • OHR syyslukukauden aikana

syyskuu

 • 2. lk:n oppilaiden ryhmätestit LUKIMAT-lukemisen testillä
 • tarvittaessa muita yksilö- ja ryhmätestejä eri luokka-asteille
 • uusien tehostetun ja erityisen tuen päätökset ja lomakkeet ajan tasalle ennen tilastointipäivää 20.9.
 • erityisen tuen päätöksen päivämäärä ja päätöksen tekijä ajan tasalle (3. lk)
 • tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden palaverit alkavat
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit
 • vanhempainilta

lokakuu

 • oppimissuunnitelmien ja hojksien päivitykset viimeistään viikolla 42
 • osa-aikaisen erityisopetuksen 1. neljänneksen loppukirjaukset viikko 42

joulukuu

 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 2. neljänneksen loppukirjaukset ennen joululomaa

tammikuu

 • 1. lk:n oppilaiden kirjoittamisen ryhmätestaus
 • esikoululuokkien testaukset LUKIMAT-matematiikan testillä, tammi-helmikuu

helmikuu

 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 3. neljänneksen loppukirjaukset ennen talvilomaa

maaliskuu

 • tuleviin esikoululaisiin tutustuminen ja heitä koskevien tietojen vastaanotto
 • koulutulokkaisiin tutustuminen esikouluryhmissä ja heitä koskevien tietojen vastaanotto moniammatillisessa kokoonpanossa
 • tulevien esikoululaisten, koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden yksilökohtaiset siirtopalaverit alkavat
 • muihin kouluihin siirtyvien 4.-luokkaisten siirtopalaverit tarvittaessa
 • ALLU-testit alkavat
 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus

huhtikuu

 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus (KAIKKI)

toukokuu

 • tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden palaverit
 • yksilökohtaisen oppilashuollon palaverit
 • 1. lk:n oppilaiden kirjoittamisen ryhmätestaus
 • oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen 4. neljänneksen loppukirjaukset ennen kesälomaa
 • 2. ja 6. lk:n erityisen tuen oppilaiden erityisen tuen tarkistus