Avustukset

Vapaa-aikatoimen avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on kerran vuodessa keväisin. Kohde- tai kannustusapurahaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemusten on oltava perillä määräaikana. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus liitteineen on saapunut määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo 15.00 mennessä sähköiseen tietokantaan tai sivistyskeskukseen.

Hakemusta voi täydentää sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti tarkoitukseen laadituilla sähköisillä lomakkeilla (webropol) asetettuun määräaikaan mennessä. Täydentävät liitteet voi toimittaa sivistyskeskukseen tai sähköisesti.


Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 27.2.2019 30 §:n hyväksymät avustusohjeet.

Talkootyön tuntikirjanpito (pdf)

Talkootyön tuntikirjanpito (xls)

 

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

Oulaisten kaupunki/ sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi VUODEN 2021 TOIMINTA-AVUSTUKSET pe 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.
HUOM! Liitteet voi toimittaa myöhemmin poikkeusoloista johtuen.

  • Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, lasten ja nuorten järjestöt ja ryhmät, ikäihmisten ja erityisryhmien järjestöt sekä muut kansalaistoiminnnan järjestöt.
  • Myöhästyneitä hakemuksia tai muulle kuin sähköiselle hakulomakkeelle täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Jos järjestö on saanut yleisavustusta vuonna 2020, sen tulee toimittaa vuoden 2020 toiminta- ja tilikertomus postitse lautakunnalle välittömästi sen jälkeen, kun vuosikokous on pidetty.

Lisätietoja: Salla-Mari Toppila 044 4793 272 tai Tuula Aitto-oja 044 4793 239

 

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

Kohdeavustus

Toiminta-avustus 

Kohdeapurahan raportointi

 

Avustuspäätökset

löytyvät sivistys- ja kulttuurijohtajan julkisista päätöksistä