Aluevaalit

Aluevaalit 2022 toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Oulaisten kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana on Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54).

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat:  

12.-14.1. klo 12.00 - 17.00
15.-16.1. klo 12.00 - 16.00
17.-18.1. klo 10.00 - 19.00


Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.
Laitosäänestyspaikat: Oulaskankaan sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, Rantakartano-Koivula, Konttilan tupa, Taukokangas ja Esperi Hoivakoti Oula. 

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle 28.12.2021-5.1.2022 ja 10.-11.1.2022 puhelinnumeroihin: 0444793201, 0444793204 ja 0444793209 tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen, sähköpostiin kaupunki@oulainen.fi tai faxiin 08-473915. Lomaketta on saatavissa kotisivuilta ja kaupungintalolta.

 

Oulaisten kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 18.8.2021 89 § jaettu kolmeen äänestysalueeseen. 

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Keskusta Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54)
002 Läntinen Jauhinkankaan koulu (os. Amiraalintie 40)
003 Itäinen Jokiraitin koulu, Lehtopään yksikkö (os. Pärekuja 7)