Tiedote hiihtoladuista

Ouluntien pururadan perusparannus on valmistunut. Kävely on sallittua pururadalla siihen saakka, kunnes lunta tulee enemmän ja latupohjaa aletaan tamppaamaan. 

Valot kuntoradoille laitetaan radoilla sijaitsevista katkaisimista. 

Laduilla kävely kielletty!

Koirahiihto on sallittua kaupungin ylläpitämillä Petäjäskosken ja Kalliokankaan laduilla arki-iltaisin kello 17–22 sekä viikonloppuisin kello 8–22. 

Lisätietoa hiihtoladuista on osoitteessa https://www.oulainen.fi/hiihtoladut

Oulaisten kaupungin ladut hoitaa ja ylläpitää Ollipekka Paavola Oy. Latujen huoltokalenteri löytyy Juliuksesta hiihtolatujen kohdalta: https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=153

Hiirenmutkan Päiväkodin valmistuminen

Oulaisiin rakennettu uusi neliryhmäinen päiväkoti on nyt luovutettu kaupungille ja vastaanottokatselmus toimitettu. Rakennus on valmis viimeisiä marraskuun aikana valmistuvia LVI-säätöjä lukuun ottamatta, ja kalustaminen on käynnissä. Kyseessä on A-energialuokan hirsirakennus, jossa energiatehokkuus on huomioitu muun muassa katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla, lämmönläpäisyä vähentävillä ikkunoilla sekä käyttökustannuksiltaan edullisella led-valaistuksella. 

Hiirenmutkan päiväkodin rakensi KVR-urakkana Rakennusliike Sorvoja Oy. Rakennusurakka pysyi hyvin kustannusarviossa ja lisätöitä tuli alle 2 % kustannusarviosta, mikä on kiitettävää tämän mittakaavan projektissa. Rakentaminen eteni aikataulun mukaisesti, eikä rakentamisen aikana sattunut onnettomuuksia. 

”Rakennuksen päälämmönlähteenä toimii maalämpö, johon on yhdistetty kesäaikana tarvittava jäähdytysjärjestelmä. Sisäilman olosuhteiden hallintaan on panostettu teknisillä ratkaisuilla, kuten olosuhteiden mukaan säätyvällä ilmanvaihdolla. Valaistus on säädettävä ja tunnistintekniikka ohjaa valaistusta”, kertoo Rakennusliike Sorvoja Oy:n työpäällikkö Mauri Sorvoja.

Päiväkoti rakennettiin Rantakadun ja Siltakadun kulmaukseen alueelle, joka on pitkään tunnettu nimellä Riihenmutka. Päiväkodin nimestä järjestettiin avoin nimikilpailu, johon saatiin 368 vastausta. Nimikilpailussa jatkoon valituista ehdotuksista Oulaisten päiväkotien lapset valitsivat päiväkodille nimeksi Hiirenmutkan Päiväkoti. Päiväkodin neljä ryhmätilaa ovat nimiltään Kanervakumpu, Tuohen tupa, Naavan notko sekä Kaarnan kolo.

Hiirenmutkan Päiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Tilat on mitoitettu toimiviksi sekä riittävän väljiksi ja avariksi. Hirsirakennus pitää sisällään laadukkaat ja modernit varhaiskasvatustilat, joihin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua, kun päiväkodilla järjestetään avoimet ovet 19. joulukuuta kello 16–18. Sisustuksessa on huomioitu lapset sekä työntekijät ja tilat ovat värikkäät, mutta lämpimät ja harmoniset. Osassa ryhmätiloista on siirtoseiniä, jotta tiloja voidaan tarvittaessa jakaa ja muunnella. Tiloissa on kuitenkin huomioitu hyvä äänieristys sekä kaikumaton akustiikka. Päiväkodin ryhmätilojen lisäksi lapset saavat käyttöönsä erikoistilat: liikunta- ja juhlasalin, taidehuoneen sekä musiikki- ja aistihuoneen. 

”Hirsirakennus on kestävä, terveellinen, hengittävä, pitkäikäinen ja ekologinen, ja ristiinliimaus tekee hirrestä painumattoman. Rakennuksen hirret ovat peräisin Pudasjärveltä. Myös pihatyöt ovat valmiit. Kaupunki viimeisteli uuden suojatieliittymän sekä ajotien ja tontin välisen alueen mallikkaasti. Lapsia ajatellen päiväkodille on rakennettu turvallinen ja suojaisa leikkipiha. Oulaisten kaupungilla on mahdollisuus jatkossa kehittää eteenpäin kiinteistön eteläpäädyn leikkialuetta”, kertoo Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja.

”Eteläpäätyyn on tulossa aidattu pelialue sekä mäki. Hiirenmutkan päiväkodin rakennuttaminen on Oulaisten kaupungilta merkittävä panostus kestävään tulevaisuuteen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Yhteistyöllä on aikaansaatu toimiva kiinteistö palvelemaan ennen kaikkea lapsia”, kiteyttää Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi.

Jäteveden perusmaksun ja kulutusmaksun korotus 1.1.2024 alkaen

Jätevesiasiakkaat ovat saaneet viemäriliikelaitokselta postitse tiedotteen ja erittelyn jätevesimaksujen hinnanmuutoksesta. Jätevesimaksujen korotukset astuvat voimaan portaittain 1.1.2024 alkaen. Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi täsmentää jätevesimaksujen korotuksen syitä.

Tekninen lautakunta toimii viemäriliikelaitoksen johtokuntana ja päättää jätevesimaksuista. Lautakunta on kokouksessaan 27.9.2023 (§ 130) päättänyt korottaa jätevesitaksan hintaa 1.1.2024 alkaen seuraavasti:

Perusmaksujen nykyinen hinta on 30,00 €/vuosi alv 24 %
1.1.2024 alkaen jäteveden perusmaksu on 44,64 €/vuosi alv 24 % (36,00 €/vuosi alv 0)
1.7.2024 alkaen jäteveden perusmaksu on 52,08 €/vuosi alv 24 % (42,00 €/vuosi alv 0)
1.1.2025 alkaen jäteveden perusmaksu on 62,00 €/vuosi alv 24 % (50,00 €/vuosi alv 0)

Kulutusmaksujen nykyinen hinta on 2,19 €/m³ alv 24 %
1.1.2024 alkaen jäteveden käyttömaksu on 2,68 €/m³  alv 24 % (2,16 €/m³  alv 0)
1.7.2024 alkaen jäteveden käyttömaksu on 3,29 €/m³  alv 24 % (2,65 €/m³  alv 0)
1.1.2025 alkaen jäteveden käyttömaksu on 3,77 €/m³  alv 24 % (3,04 €/m³ alv 0)

Tekninen lautakunta äänesti jätevesimaksujen korotuksen aikataulusta. Äänestyksen jälkeen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksin äänin 3–3, jolloin puheenjohtajan äänestämä kanta tuli lautakunnan päätökseksi.

Jätevesimaksujen korottamisen perusteena on viemärilaitoksen yleisten käyttökustannusten nousu sekä uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen, josta aiheutuu lisäkustannuksia noin 453 000 € vuodessa. Kustannuksia aiheuttavat lisäksi muun muassa viemäriverkoston ylläpito ja korjaus, palkat, jätteenkuljetus, vuokrat, vesi, vakuutukset sekä lainojen korkokulut. Lisäinvestointeja tarvitaan myös jatkossa, sillä lainsäädännöstä on odotettavissa uusia velvoitteita jätevedenpuhdistukseen. Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollonmaksujen on katettava vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksujen tulee olla myös sellaiset, että ne edistävät säästäväistä vedenkäyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. 

”Vesihuoltolain velvoittamana nämä korotukset on pakko tehdä, jotta viemärilaitoksen investoinnit ja kustannukset saadaan katettua kulutetulla jätevedellä ja perusmaksuilla, jotka ovat ainoita tuloja viemärilaitokselle. Korotusten myötä tuloja tulee lisää 1.1.2025 alkaen noin 395 000 € alv 0 % vuodessa. Toiminnan tehostamisella pyritään saamaan aikaan muut säästöt noin 58 000 € vuodessa. Oulaisissa jätevesimaksut ovat pitkään olleet hyvin edulliset ja aikaisemmat korotukset erittäin maltillisia. Vielä näiden korotusten voimaantulon jälkeenkin jätevesimaksut ovat edullisemmalla tasolla, kuin useissa naapurikunnissa”, kertoo tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi.

Onko jatkossa odotettavissa vielä uusia korotuksia?

”Tällä päätöksellä pyrittiin siihen, että jätevesiasiakkaat saavat kerralla tietoonsa pidemmän aikavälin korotukset, eikä uusista korotuksista ilmoiteta yllättäen puolen vuoden välein. Korotukset eivät vielä kata kaikkia uuden jätevedenpuhdistamon kustannuksia, vaan lopulliset kustannuslaskelmat selviävät ensi syksynä. Vuosittaista vaihtelua voi myös olla riippuen muun muassa korkotasosta. Lisäksi meillä on tulossa vielä isoja viemäriverkoston saneerauksia ja vanhan laitoksen purkaminen, jotka lisäävät kustannuksia. Korotuspaineita tulee siis olemaan jatkossakin, jotta kulut saadaan katettua. Jätevesimaksuja tarkastellaan seuraavan kerran noin kahden vuoden kuluttua, syksyllä 2025”, Rajaniemi valottaa tulevaisuuden näkymiä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa 

Kyösti Rajaniemi
tekninen johtaja
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi

Palkitsemisehdotukset kulttuuripalkinto, liikuntateko- ja nuorisotoimijapalkinnoille 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta voi vuosittain jakaa kulttuuripalkinnon, liikuntateko- ja nuorisotoimijapalkintojen lisäksi muita kertaluontoisia palkintoja oulaistelaisten tai Oulaisissa toteutetuista merkittävistä teoista. 

Kulttuuripalkinto myönnetään oulaistelaiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle ansioista Oulaisten taide- ja muun kulttuurielämän edistämiseksi taikka merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken.

Liikuntatekopalkinto myönnetään oulaistelaiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle merkittävästä liikunta- tai urheiluteosta tai muusta työstä Oulaisten liikuntaelämän edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Nuorisotoimijapalkinto myönnetään henkilölle, yhteisölle tai yritykselle merkittävästä nuorten parissa tehtävästä työstä.

Voit tehdä oman ehdotuksesi 19.11.2023 klo 9.00 mennessä täältä. 

Palkinnot jaetaan Honkamajalla puurotilaisuudessa 17.12. klo 17. 

NIHAK Oulaisten kaupungin yrityspalveluiden tuottajaksi

Oulaisten kaupunki ja NIHAK ovat solmineet sopimuksen kuntakohtaisten yrityspalveluiden tuottamisesta. Sopimus astuu voimaan heti allekirjoituksien jälkeen, mutta otetaan käyttöön 1.1.2024. Käytännössä tämä tarkoittaa yrittäjien palvelutarjonnan laajentumista mm. oman yrityspalvelupäällikön kautta.

Oulaisten kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtaja Riikka Moilasen esityksen sopimuksen muodostamisesta kokouksessaan maanantaina 23.10. Sopimus päätettiin solmia yksimielisesti.

Oulaisten sopimus pitää sisällään yritysneuvonnan palvelut yritysten koko elinkaaren ajan aina perustamisneuvonnasta apuun eri rahoitusmuotojen hakemisessa, tai yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa. Yritysten sijoittumiseen liittyvissä palveluissa, kuten toimitilojen hankkimisessa kaupunki palvelee jatkossakin itse. NIHAKin palvelu täydentää kaupungin omia palveluita tuomalla resurssin Oulaisten käyttöön.

Riikka Moilanen kertoo, että yrityspalvelutoiminnan kehittäminen on yksi osa kokonaisvaltaista kaupungin kehittämistä.

  • Oulaisissa on tällä hetkellä paljon asioita meneillään. Tahtotilamme on, että Oulaisissa yrittäjien on hyvä toimia ja että voimme tarjota niitä palveluita, jotka ovat sekä nykyisille, että tuleville yrittäjille hyödyllisiä. NIHAK on yrityspalvelukentällä arvostettu toimija ja täydentää kaupungin palveluita juuri oikealla tavalla, kertoo Moilanen.


Käytännön neuvoja ja tukea yrittäjille

NIHAKin kunnille tuottama yrityspalvelu keskittyy ensisijaisesti neuvontapalveluihin yritysrajapinnassa. Palvelua tuotetaan kuitenkin yhteistyössä kunnan kanssa ja yrityskentältä saatu palaute tuodaan aina tietoon päätöksentekijöille niin kuntakohtaisesti kuin alueellisestikin, jotta varmistetaan, että yritystoiminnalla on mahdollisuus kehittyä.

Oulainen toimintaympäristönä ei ole NIHAKille vieras. Yhteistyötä on tehty erilaisten alueellisten hankkeiden myötä ja kaupungin yritystoimintakin on pitkän linjan toimijalle tuttu. NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala kertoo, että alueen kunnilla on jo ennestään vahva yhteistyön tekemisen perinne ja uskoo nyt solmitun sopimuksen olevan eduksi kaikille.

  • Oulainen on vireä kaupunki, jolla on vahva halu kehittyä ja kehittää yritysten toimintaympäristöä, kuten meilläkin. Uskon, että NIHAK pystyy tuomaan Oulaisten yrityskentälle palvelun, jonka tuloksista hyödymme kaikki, Krankkala toteaa.

Oulaisten kaupungin nyt solmima sopimusmalli on käytössä muissakin kunnissa, jotka ostavat NIHAKin kuntakohtaisia yrityspalveluita. Sopimuksen voimaantulon myötä NIHAK tuottaa yrityspalveluita Oulaisten lisäksi Nivalassa, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Näiden kuntien lisäksi NIHAK tuottaa seudullisia yrityspalveluita myös Sievissä ja Haapajärvellä.


Oulaisiin omat VAU!HAUS -yhteistyötilat

Yritysneuvonnan lisäksi yhteistyö NIHAKin kanssa tuo Oulaisiin myös kokonaan uuden palvelun yrittäjille. Aiemmin jo kuuden kunnan alueella toimivat VAU!HAUS -tilat saavat uuden toimipisteen Oulaisiin lähiaikoina.

NIHAKin tuottama VAU!HAUS-palvelu on maksuton palvelu pienyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, sekä yrityksille joiden työntekijä työskentelee etänä paikkakunnalla. Hyvien työskentelypisteiden lisäksi tilat mahdollistavat myös yhteistyön yrittäjien välillä, mikä tukee myös yksinyrittäjien työssä jaksamista ja verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa.

Oulaisten VAU!HAUS-tilojen avaamisesta tiedotetaan erikseen ajankohdan varmistuttua.
 

Piipsjärven koulun oppilaiden siirtoselvitykseen on avattu palautekanava

Oulaisten kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta tekee selvitystä Esi- ja perusopetuksen suunnitelman mukaisesti siitä, että Piipsjärven koulun oppilaat siirrettäisiin Juho Oksan koulun oppilaiksi ja koulutyö loppuisi Piipsjärven koulussa 2.6.2024.
Palautetta, kommentteja, selvityspyyntöjä ja muuta aiheeseen liittyvää voi jättää tämän Webropol-kyselyn kautta 20.10 - 3.11.2023. Ne käsitellään lautakunnassa ja liitetään asian päätösaineistoon vastauksineen. 

Kannanotot tai mielipiteet voi toimittaa myös kirjallisina Oulaisten kaupungin kirjaamoon Oulaisten kaupungintalolle Oulaistenkatu 12 tai sivistyspalvelukeskukseen Lautatarhankatu 7B 2. kerros.

https://link.webropol.com/s/piipsjarvenkoulu

Lisätietoja:
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, 044 4793 240, ari.sarpola@oulainen.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Veli Tirilä, 044 0793 301, veli.tirila@oulainen.fi

Influenssarokotukset ja koronarokotustehosteet

Oulaisten terveyskeskus tiedottaa

INFLUENSSAROKOTUKSET JA KORONAROKOTUSTEHOSTEET
Syksyn 2023 influenssarokotusten ja koronarokotustehosteiden antaminen alkaa Oulaisten terveyskeskuksessa.

Rokotuspäivät aikuisille ja lapsille:

LA 11.11. klo 8:30-11 ja 12-15 Neuvola (kirjaimet A-I)
TI 21.11. klo 8.30-11  ja 12-15 Neuvola (J-N)
LA 2.12. klo 8:30-11 ja 12-15 Neuvola (O-Ö)
TI 5.12. klo 8:30-11 ja 12-15 Neuvola (A-Ö)
MA 11.12. klo 8:30-11 ja 12-15 Neuvola (A-Ö)
                
Maksuton influenssarokotus annetaan:
-    65 vuotta täyttäneille
-    riskiryhmiin kuuluville alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla on
•    säännöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai keuhkosairaus
•    krooninen aineenvaihduntasairaus esim. diabetes
•    krooninen maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta
•    tauti, joka heikentää vastustuskykyä esim. leukemia, lymfooma
•    vastustuskykyä heikentävä hoito esim. elinsiirtoon tai syöpähoitoon liittyvä
•    krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
•    uniapnea
•    psykoosisairaudet
•    sairaalloinen  ylipaino
•    muu vakavalle influenssalle altistava sairaus
•    perheenjäsen, jonka immuunipuolustus on heikentynyt sairauden tai lääkityksen vuoksi
•    perheessä tai lähipiirissä vastasyntynyt tai ikääntynyt
-    raskaana oleville
-    6 -kuukauden – 6-vuoden ikäisille perusterveille lapsille
-    potilas- ja hoivatyötä tekeville terveys- ja sosiaalialan henkilökunnalle sekä vastaavassa työssä oleville opiskelijoille
-    varusmiespalvelukseen astuville miehille ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuville naisille

Päätöksen maksuttoman rokotteen antamisesta voi tehdä rokotuksen antava hoitaja. Yleisen rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset (alle 65 v.) ovat rokotettavalle maksullisia ja rokote hankitaan lääkärin reseptillä apteekista.  Myös nämä rokotukset pistetään rokotuspäivinä. Hoitajien vastaanotoilla myös rokotetaan. Kotisairaanhoitajat rokottavat kotisairaanhoidossa olevat asiakkaat.

Otathan mukaan rokotukselle tullessa henkilöllisyystodistuksen. Ilmoittautuminen rokotukseen tapahtuu rokotuspaikalla. Rokotustilaisuuteen pyydetään pukeutumaan siten, että olkavarteen on helppo pistää.
 

Voimalakomponenttien kuljetukset Karahkaan alkavat

Oulaisissa sijaitsevan Karahkan tuulipuiston rakentamisessa alkaa seuraava vaihe. Puistoon aletaan siirtää tornin osia ja suuria komponentteja 4.9.2023 alkaen.

Kuljetukset tapahtuvat sekä Kärsämäen että Raahen suunnista ja ne voivat hetkittäin hidastaa puiston lähellä kulkevaa liikennettä. Kuljetusten takia suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa Likalantien läheisyydessä kulkemiseen.

Pääosa syksyllä 2023 rakennettavien voimaloiden komponenteista siirretään hankealueelle syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Tämän jälkeen voimaloiden rakentamisessa on talvitauko. Rakentaminen jatkuu keväällä 2024, jolloin tiedotamme kevään kuljetuksista tarkemmin.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy

Oulaisten kirjaston talviaukioloajat

Kirjaston talviaukioloajat 1.9.2023 - 31.8.2024

ASIAKASPALVELUAJAT:
MA, TI, TO 12-19
KE 10-19
PE 10-16
LA 11-15

OMATOIMIAJAT:
MA, TI, TO 9-12 ja 19-21
KE 9 - 10 ja 19 - 21
PE 9 - 10 ja 16 - 21
LA 9-11 ja 15-21
SU 9-21

Juhlapyhien aattoina asiakaspalvelu on avoinna 10-16. Huom. jouluaattona olemme suljettu!
Ajantasaiset poikkeusaukiolot löydät aina verkkikirjaston sivuilta https://joki.finna.fi

Tervetuloa!

Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy on solminut urakkasopimuksen Rakennusliike Sorvoja Oy:n kanssa

OULAISTEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ ON SOLMINUT URAKKASOPIMUKSEN RAKENNUSLIIKE SORVOJA OY:N KANSSA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kivikankaantie 1 hallilaajennuksen aloittamisesta. Sopimuskahvitilaisuus järjestettiin Oulaisten kaupungintalolla keskiviikkona 2.8.2023. Rakennusliike Sorvoja voitti keväällä 2023 pidetyn tarjouskilpailun, jonka jälkeen sopimusneuvottelut aloitettiin. Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy allekirjoitti tulevan hallin vuokrasopimuksen Leden Group Oy:n kanssa aikaisemmin keväällä. Leden on siirtämässä suuren osan Suomen toiminnoistaan Oulaisiin hallin valmistumisen jälkeen.

”Olemme erittäin otettuja Oulaisten kaupungin aktiivisuudesta tämän halliprojektin eteenpäin viemisestä. Uudet tilat tulevat tehostamaan toimintaamme erittäin paljon sekä mahdollistaa myös kapasiteetin kasvun. Tällä hetkellä tilauskantamme on erittäin hyvä ja lisää työvoimaa tarvitsemme koko ajan. Olemme saaneetkin paljon hakemuksia viimeisten kuukausien aikana Oulaisista ja lähialueilta.”, toteaa johtaja Marko Niskanen Leden Groupista.

”Tämän hankkeen lopulliset ratkaisut perustuvat Oulaisten teollisuuskiinteistön alkuperäisiin suunnitelmiin, joita on yhdessä tilaajan ja Ledenin kanssa jalostettu entistä paremmaksi. Tämä hanke on yksi suurimmista hankkeista, joita yrityksellämme on käynnissä tällä hetkellä.”, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja. Lisäksi hän jatkaa: ”Suunnitteluvaihe on käynnissä ja rakennuslupahakemus on jätetty. Rakennustyöt on aloitettu vanhan hallin päätyosan purkamisella, joka kuuluu urakkaan. Elokuussa aloitetaan rakennuksen pohjatyöt, jonka jälkeen rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Projektin tulee olla valmiina elokuun loppuun 2024 mennessä hallitilojen osalta.”

”Tämä on merkittävä askel uuden suuren työllistäjän saamiseksi Oulaisiin. Pelkästään Leden tulee työllistämään noin 250–300 henkilöä Oulaisissa, mutta kerrannaisvaikutukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat Oulaisten kaupungille. Urakoitsijana toimii Oulaistelainen yritys paikallisten kumppaniensa kanssa, joten jo rakentamisen aikana projektilla on vaikutusta Oulaisten kaupungille.”, kertoo Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala.

Oulaisten teollisuuskiinteistö on valinnut, kilpailutuksen jälkeen, ulkopuoliseksi valvojaksi Oululaisen Promen Oy:n, joka on erikoistunut erilaisten rakennusten valvontaan ja rakennuttamiseen. ”Olemme olleet mukana useissa vastaavissa hankkeissa, ja osaamisemme tulee varmasti auttamaan laadukkaan rakennuksen saamiseksi Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy:lle sekä heidän tulevalle vuokralaiselleen Ledenille.”, sanoo toimitusjohtaja Petri Harju.

LISÄTIETOJA

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy, hallituksen puheenjohtaja, kai.pajala@oulainen.fi, +358 44 971 6466
Rakennusliike Sorvoja Oy, toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja, jaakko.sorvoja@sorvojaoy.com, + 358 44 038 7096
Leden Group Oy, johtaja Marko Niskanen, marko.niskanen@ledengroup.com, +358 50 350 9914
Promen Oy, toimitusjohtaja Petri Harju, petri.harju@promen.fi, +358 40 591 8248