Matonpesupaikka

Matonpesupaikka Sarvantien varressa avataan 24.5.2024.

Talouskohtaisen matonpesupassin hinta on 10 €, maksu käteisellä ja tasarahalla.

Pesupasseja myydään kirjastolla ja kaupungin varastolla.

Huomioithan, että kirjaston poikkeavien kesäaukioloaikojen ja sulkuajan vuoksi matonpesupasseja ei voi ostaa kirjastolta 6.7.–28.7.2024 välisenä aikana.

Mikäli olet tulossa ostamaan pesupassia kaupungin varastolta, soita työpäällikkö Jari Mustoselle p. 044 4793256 varmistaaksesi, että varastolla ollaan paikalla.

TEKNINEN KESKUS

Löytöeläinten hoito

LÖYTÖELÄINTEN HOITO

Kuntien on eläisuojelulain 15 §:n nojalla huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Oulaisten kaupungilla on ollut sopimus löytöeläinten hoidosta, joka päättyy 31.8.2024. Oulainen hakee eläinsuojelulain mukaista löytöeläinten hoidosta vastaavaa 1.9.2024 alkaen.

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää 20.6.2024 mennessä sähköpostilla os. kaupunki@oulainen.fi tai postitse os. Oulaisten kaupunki/hallintokeskus, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ympäristökatselmus 2024

Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunta suorittaa kokouksensa 7.5.2024 § 24 päätöksen mukaisesti vuotuisen ympäristökatselmuksen Oulaisten kaupungin alueella 20.-21.5.2024.

Pyhäjokeen vuotaa jätevettä Oulaisissa

Oulaisten viemäriliikelaitos ilmoittaa, että puhdistamatonta jätevettä vuotaa Pyhäjokeen Oulaisten keskustaajaman kohdalla.

Vuotoveden määrä on noin 4 m3/h ja vettä on valunut torstaista 11.4. puolesta päivästä lähtien.

Viemäriliikelaitos seuraa tilannetta ja ympäristöterveydenhuolto valvoo asiaa.


Päivitys:

14.4.2024 kello 20:00 alkaen

Oulaisten viemäriliikelaitos tiedottaa, että kahdesta ylivuotoputkesta Oulaisten keskustaajaman kohdalla valuu puhdistamatonta jätevettä Pyhäjokeen. Arvioitu määrä on 50 m3/h.

Jätevedenpuhdistamolle tulevan veden määrä on laskenut, oltuaan noin 11000 m3/vrk ja ollen nyt noin 7000 m3/vrk, välppäys ja fosforinpoisto toimii, mutta prosessi on sekaisin ja jätevesi on osittain puhdistamatonta.
 


Päivitys 17.4.2024

14.4.2024 kello 20:00 alkaen

Oulaisten viemäriliikelaitos tiedottaa, että kahdesta ylivuotoputkesta Oulaisten keskustaajaman kohdalla valuu puhdistamatonta jätevettä Pyhäjokeen. Arvioitu määrä on vähentynyt 5 m3/h.


Jätevedenpuhdistamolle tulevan määrä laskenut, 15.4. mittari rikkoontui, arvio noin 5000 m3/vrk, välppäys ja fosforinpoisto toimii, fosfori raja-arvojen sisällä, prosessi on sekaisin ja jätevesi on osittain puhdistamatonta.

Virtaamamittari korjattu 16.4. ja virtaama nyt 17.4. kello 7:00 4600 m3/vrk.


Hussan alueelta löytyi merkittäviä viemärivuotoja, jotka löytyivät tämän häiriötilanteen hyötypuolina.

 

Tero Kahlos, kuntatekniikan päällikkö
 

Yleisötilaisuus: Rahkakurun tuulivoimapuisto

Rahkakurun tuulivoimapuiston yleisötilaisuus järjestetään 24.4.2024 Merijärven koulun (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi) ruokalassa alkaen 16.30 kahvittelulla. Varsinainen tilaisuus klo 17.00 eteenpäin. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.

Rahkakurun tuulivoimapuiston tuulivoimayleiskaavan laatimiseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on asetettu julkisesti nähtäville. 

OAS on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan, ja mielipiteen siitä voi jättää nähtävilläolon aikana 10.4.-27.5.2024. YVA on nähtävillä 10.4.-10.5 välisen ajan ja siitä vastaa ELY-keskus. Voit perehtyä aiheeseen osoitteessa: https://www.oulainen.fi/rahkakurun-tuulivoimapuiston-osayleiskaava

YVA-ohjelmaa voit seurata osoitteessa www.ymparisto.fi/rahkakurun-tuulivoima-YVA, josta löytyy myös ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumiseen Teamsin välityksellä.

Tervetuloa paikalle!

Ohjelmahaku tapahtumiin

Ohjelmahaku tapahtumiin

Monipuolinen ohjelma tapahtumiin luodaan yhdessä! Tarjoa mukaan omaa sisältöäsi: esitystä, työpajaa, näyttelyä ym toimintaa. Etsitään yhdessä sopiva ajankohta, paikka ja yleisö!

Lasten ja nuorten kulttuuriviikot & Oulaisten vappu 2024

Lasten ja nuorten kulttuuriviikkoja vietetään viikoilla 17 & 18. Viikkojen teemana on hyvinvointi. Keskellä viikkoja 1.5. juhlitaan perinteisesti myös vappua torilla ja Liikkuvalla Lavalla!

Maanantai mallillaan 

Joka kesämaanantai klo 18 jossain päin Oulaista tapahtuu… Suuren suosion saavuttaneessa tapahtumasarjassa on tilaa vielä muutamalle tapahtumajärjestäjälle!

Maaliskuun aikana ilmoitettu ohjelma ehtii yhteismarkkinointiin viikolle 15.

 

Ota yhteyttä ja hae mukaan!

Oulaisten kulttuuripalvelut
Anna Koivukangas puh. 044 479 3268
anna.koivukangas@oulainen.fi

Muutoksia katuvalojen toimintaan

Muutoksia katuvalojen toimintaan

Kaupungin liityttyä Kuntien energiatehokkuussopimukseen vuonna 2023 sekä kaupungin tarve säästää käyttökustannuksissa vaikuttavat kaupungin katuvalojen toimintaan. 

Katuvalojen toiminta-aikaa lyhennetään seuraavilla alueilla:

Asemakaava-alueen valot ovat öisin pois päältä klo 23–06 välisen ajan, pois lukien Oulaistenkatu, Keskuskatu, Rautatienkatu ja Siltakatu.

Seuraavat katuvalot taajaman ulkopuolella ovat poissa päältä:

Ojakankaantie
Saukontie
Amiraalintie välillä Jauhinkankaan koulu – Saukontie
Petäjäskoskentie
Kilpuantie

Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Muutoksia alueisiin ja toiminta-aikoihin voi vielä tulla.

Oulaisten uusi brändi on julkaistu

Oulaisten uusi brändi on julkaistu

Oulaisten kaupungilla on uusi brändi. Brändiuudistuksen tavoitteena on yhtenäistää Oulaisten kaupungin ilmettä ja viestintää, luoda yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä, vahvistaa positiivisia mielikuvia ja erottautua muista. Uudistuksen myötä Oulaisten kaupunki ottaa käyttöön uuden logon, sloganin, värimaailman, graafisen ohjeistuksen ja brändikirjan sekä jokapäiväisen viestinnän työkalut, kuten esitys- ja dokumenttipohjat.

Brändin ydin on Oulaisten persoona: utelias, inhimillinen, rohkea ja lämminhenkinen. Oulaisten kaupunki on olemassa ihmisiä varten. Oulainen on aina ihmisten puolella: kiinni aidossa arjessa ihmisten tunteita ja tarinoita arvostaen. Omista vahvuuksistaan Oulainen kertoo tarinallisuuden, aitojen ilmiöiden ja hetkien kautta. Emme pelkää olla omanlaisiamme: nostamme käden rohkeasti pystyyn, jos emme onnistu, mutta samalla muistamme kertoa ylpeydellä omaa tarinaamme. Uteliaisuus on yksi persoonamme tärkeimmistä arvoista. Ihmisen kokoisena toimijana emme pelkää kokeilla uutta ja etsiä uudenlaisia toimintatapoja.

Oulaisten uusi slogan on ytimekkäästi ”Sydämessä. Oulainen.” Ydinviesti on rakkaudenosoitus kotiseudulle ja vahva kannanotto ihmisläheisen, monimuotoisuutta arvostavan ja yhteisöstä ja ympäristöstä välittävän toiminnan puolesta. Slogania tukee Oulaisten uusi sydämen muotoon järjestetty logo. Rohkaisemme kaikkia jakamaan sosiaalisessa mediassa kuvia ja ajatuksia Oulaisista ja käyttämään aihetunnistetta #SydämessäOulainen.

Uuden brändin lähtökohtana on paikallisuus ja Oulaisten aito tarina. Brändi rakentuu oulaistelaisten ihmisten, paikkojen ja luonnon ympärille. Tarina, värit ja kuvamaailma sekä tietysti logo ja slogan kuvastavat meille tärkeitä asioita Oulaisissa. Työryhmämme osallistui brändiuudistukseen täydellä sydämellä, ja olen ylpeä lopputuloksesta, iloitsee Oulaisten kaupungin viestintä- ja markkinointikoordinaattori Anna Ruotsalainen.

Uuden brändin valmistelu aloitettiin viime talvena. Liikkeelle lähdettiin juuri valmistuneen, laajasti kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistaneen kaupunkistrategian ja strategiatyössä kerätyn aineiston pohjalta. Oulaisten uuden brändin on kaupungin kumppanina toteuttanut luova toimisto Dirty Agency. 

– Toimivat kuntabrändit rakennetaan aina yhdessä - aitoihin ilmiöihin, tarinoihin ja kaupungin henkeen nojaten. On ollut mahtavaa huomata, kuinka intohimoisesti kaupungin tiimi on hypännyt mukaan brändin kehittämiseen laittaen itsensä rohkeasti likoon. 2020-luvulla kuntien ja kaupunkien viestintäkenttä on haastavampi kuin kertaakaan aiemmin. Brändityö tähtäsikin entistä vahvemman, erottuvamman, selkeämmän ja kiinnostavamman ilmaisun kehittämiseen, kertoo Dirty Agencyn luova johtaja Juha Elo.

Uusi brändi siirtyy käyttöön vähitellen. Ensimmäisenä se näkyy kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla sekä digitaalisissa materiaaleissa. Esitteitä, painotuotteita ja lahjatavaroita sekä muita markkinointimateriaaleja uudistetaan sitä mukaa, kun niitä on tarvetta hankkia lisää. 

– Uusi brändimme kuvastaa erinomaisesti oulaistelaisia. Olen todella iloinen lämminhenkisestä ilmeestä ja kaupunkimme tunnelmaa kuvaavasta sloganista. Oulaisten kaupunki on todellakin ihmisiä varten! Toivon, että oulaistelaiset ottavat uudistuksemme lämmöllä vastaan ja voivat ylpeänä kertoa tarinaamme myös muille. ”Sydämessä. Oulainen.” liittää meitä yhteen ja voimme toimia aiempaakin vahvempana yhdessä. Minä teen työtäni täydellä sydämelläni ja kutsun yhteiseen tekemiseen kaikki oulaistelaiset, toteaa Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilanen. 

Jäteveden perusmaksun ja kulutusmaksun korotus 1.1.2024 alkaen

Jätevesiasiakkaat ovat saaneet viemäriliikelaitokselta postitse tiedotteen ja erittelyn jätevesimaksujen hinnanmuutoksesta. Jätevesimaksujen korotukset astuvat voimaan portaittain 1.1.2024 alkaen. Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi täsmentää jätevesimaksujen korotuksen syitä.

Tekninen lautakunta toimii viemäriliikelaitoksen johtokuntana ja päättää jätevesimaksuista. Lautakunta on kokouksessaan 27.9.2023 (§ 130) päättänyt korottaa jätevesitaksan hintaa 1.1.2024 alkaen seuraavasti:

Perusmaksujen nykyinen hinta on 30,00 €/vuosi alv 24 %
1.1.2024 alkaen jäteveden perusmaksu on 44,64 €/vuosi alv 24 % (36,00 €/vuosi alv 0)
1.7.2024 alkaen jäteveden perusmaksu on 52,08 €/vuosi alv 24 % (42,00 €/vuosi alv 0)
1.1.2025 alkaen jäteveden perusmaksu on 62,00 €/vuosi alv 24 % (50,00 €/vuosi alv 0)

Kulutusmaksujen nykyinen hinta on 2,19 €/m³ alv 24 %
1.1.2024 alkaen jäteveden käyttömaksu on 2,68 €/m³  alv 24 % (2,16 €/m³  alv 0)
1.7.2024 alkaen jäteveden käyttömaksu on 3,29 €/m³  alv 24 % (2,65 €/m³  alv 0)
1.1.2025 alkaen jäteveden käyttömaksu on 3,77 €/m³  alv 24 % (3,04 €/m³ alv 0)

Tekninen lautakunta äänesti jätevesimaksujen korotuksen aikataulusta. Äänestyksen jälkeen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksin äänin 3–3, jolloin puheenjohtajan äänestämä kanta tuli lautakunnan päätökseksi.

Jätevesimaksujen korottamisen perusteena on viemärilaitoksen yleisten käyttökustannusten nousu sekä uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen, josta aiheutuu lisäkustannuksia noin 453 000 € vuodessa. Kustannuksia aiheuttavat lisäksi muun muassa viemäriverkoston ylläpito ja korjaus, palkat, jätteenkuljetus, vuokrat, vesi, vakuutukset sekä lainojen korkokulut. Lisäinvestointeja tarvitaan myös jatkossa, sillä lainsäädännöstä on odotettavissa uusia velvoitteita jätevedenpuhdistukseen. Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollonmaksujen on katettava vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksujen tulee olla myös sellaiset, että ne edistävät säästäväistä vedenkäyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. 

”Vesihuoltolain velvoittamana nämä korotukset on pakko tehdä, jotta viemärilaitoksen investoinnit ja kustannukset saadaan katettua kulutetulla jätevedellä ja perusmaksuilla, jotka ovat ainoita tuloja viemärilaitokselle. Korotusten myötä tuloja tulee lisää 1.1.2025 alkaen noin 395 000 € alv 0 % vuodessa. Toiminnan tehostamisella pyritään saamaan aikaan muut säästöt noin 58 000 € vuodessa. Oulaisissa jätevesimaksut ovat pitkään olleet hyvin edulliset ja aikaisemmat korotukset erittäin maltillisia. Vielä näiden korotusten voimaantulon jälkeenkin jätevesimaksut ovat edullisemmalla tasolla, kuin useissa naapurikunnissa”, kertoo tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi.

Onko jatkossa odotettavissa vielä uusia korotuksia?

”Tällä päätöksellä pyrittiin siihen, että jätevesiasiakkaat saavat kerralla tietoonsa pidemmän aikavälin korotukset, eikä uusista korotuksista ilmoiteta yllättäen puolen vuoden välein. Korotukset eivät vielä kata kaikkia uuden jätevedenpuhdistamon kustannuksia, vaan lopulliset kustannuslaskelmat selviävät ensi syksynä. Vuosittaista vaihtelua voi myös olla riippuen muun muassa korkotasosta. Lisäksi meillä on tulossa vielä isoja viemäriverkoston saneerauksia ja vanhan laitoksen purkaminen, jotka lisäävät kustannuksia. Korotuspaineita tulee siis olemaan jatkossakin, jotta kulut saadaan katettua. Jätevesimaksuja tarkastellaan seuraavan kerran noin kahden vuoden kuluttua, syksyllä 2025”, Rajaniemi valottaa tulevaisuuden näkymiä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa 

Kyösti Rajaniemi
tekninen johtaja
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi

Oulaisten kirjaston talviaukioloajat

Kirjaston talviaukioloajat 1.9.2023 - 31.8.2024

ASIAKASPALVELUAJAT:
MA, TI, TO 12-19
KE 10-19
PE 10-16
LA 11-15

OMATOIMIAJAT:
MA, TI, TO 9-12 ja 19-21
KE 9 - 10 ja 19 - 21
PE 9 - 10 ja 16 - 21
LA 9-11 ja 15-21
SU 9-21

Juhlapyhien aattoina asiakaspalvelu on avoinna 10-16. Huom. jouluaattona olemme suljettu!
Ajantasaiset poikkeusaukiolot löydät aina verkkikirjaston sivuilta https://joki.finna.fi

Tervetuloa!