Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuki perustuu lakiin (Laki toimeentulotuesta 2§) ja on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään aina tapauskohtaisesti. Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus.

Toimeentulotuki koostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Toimeentulotukea voi hakea verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai hakemuslomakkeella (Kela, PL 90, 90056 KELA).

Kunnan vastuulle jää päätös ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä täydentävästä toimeentulotuesta. Ennen niiden myöntämistä pitää Kelan tehdä perustoimeentulotuen päätös. Mikäli perustoimeentulotuen yhteydessä on haettu myös täydentävän toimeentulotukeen oikeuttavia menoja, Kela siirtää hakemuksen siltä osin sosiaalitoimiston käsittelyyn.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saa lisätietoa sosiaalitoimistosta. 

Kelan etuusohje toimeentulotuesta

Lomakkeita saa Kelan toimistoista, sosiaalitoimistosta tai verkosta (www.kela.fi/lomakkeet).

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus -lomake.

Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen soveltamisohjeet (Perusturvalautakunta 3.12.2020)

Hautausavustushakemus -lomake

 

Sosiaaliohjaaja Elina Partala-Manninen

p. 044-4793 283

Sosiaalityöntekijä Pia Sipilä

p. 044-4793 284