Liikunnanohjaaja

Julkaistu: понедельник, февраля 18, 2019 - 09:45
Liikuntapalvelut etsii uimahalliin liikunnanohjaajaa. Liikunnanohjaajan tehtäviin kuuluu uimaopetus, vesijumppien ohjaus, uinninvalvonta ja muut uinnin järjestämiseen kuuluvat tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu liikunta- ja terveysneuvonnan suunnittelua ja toteutusta. Työ on kaksivuorotyötä ja sisältää viikonlopputyötä. Pätevyysvaatimuksena tehtävään vaaditaan liikunnanohjaajan tutkinto ja uinninvalvojan/uimaopettajan pätevyys. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikoslain edellyttämä rikosrekisterin ote.

Johtava lääkäri

Julkaistu: пятница, февраля 15, 2019 - 15:00
Oulaisten kaupunginhallitus julistaa haettavaksi perusturvapalveluissa 31.3.2019 klo 14.00 mennessä JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN. Työnkuvan kokonaisuus on monipuolinen ja virkaan haetaan terveyskeskuksemme kehittämiseen innostunutta lääkäriä. Terveyskeskuksessa on 6 lääkärinvirkaa, jotka ovat olleet vakinaisesti täytettyinä viime vuodet ja sijaisten saatavuus on ollut myös hyvä. Työstä n. 60 % on monipuolista kliinistä työtä; vastaanotto, päiväpäivystys, vuodeosasto, neuvolat, kotisairaanhoito, palvelutalot sekä konsultaatiotuki itsenäistä vastaanottoa pitäville sairaanhoitajille, reseptihoitajille ja fysioterapeutin suoravastaanotolle. Seinänaapurina Oulaskankaan sairaala tarjoaa laajat ja nopeat laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä erikoislääkärituen. Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys tai saanut lääkärin ammatinharjoittamisluvan lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) mukaisesti ja hänellä on erikoislääkäripätevyys virkaan sopivalla erikoistumisalalla sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Edellytämme hakijalta tartuntatautilain § 48 mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Palkkaus on paikallisen sopimuksen mukainen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset tulee lähettää ensisijaisesti Kuntarekryn sähköisen hakumenettelyn kautta. Hakemuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös osoitteeseen Oulaisten kaupunginhallitus, Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Koulunkäyntiavustaja

Julkaistu: четверг, февраля 7, 2019 - 15:33
Koulunkäyntiavustaja Oulaisten yläkoululle. Tehtävä on määräaikainen ja kestää 1.6.2019 saakka. Työaika 30 h/viikko. Paikka täytetään heti, kun sopiva hakija löytyy. Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikoslain edellytä rikosrekisterinote. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Hankekoordinaattori

Julkaistu: среда, февраля 6, 2019 - 12:00
Oulaisten kaupungin elinkeinotoimessa on haettavana HANKEKOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI ajalle 1.7.2019-31.12.2020. Oulaisten kaupungin elinkeinotoimi rakentaa kaupunkiin ja alueelle elinvoimaa palvelemalla kokonaisvaltaisesti paikkakunnalla toimivia yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia sekä paikkakunnalle mahdollisesti siirtyviä yrityksiä ja elinkeinoelämän yhteistyökumppaneita. Elinkeinotoimi vastaa myös kaupungin hanketoiminnasta sekä markkinoinnista. Oulainen on valittu useasti Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien mielestä parhaaksi kunnaksi toimia yrittäjänä. Palvelemme yrityksiä ja yhteistyökumppaneitamme kokonaisvaltaisesti mm. - yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa - omistajanvaihdoksissa - henkilöstön rekrytointi- sekä koulutusasioissa - yhteistyöverkoston rakentamisessa - tukien ja rahoituksen hakemisessa - toimitilan etsimisessä sekä uusien rakentamisen suunnittelussa - tonttitarjonnassa - yrityksen elinkaaren kaikkiin kehitysvaiheisiin liittyvissä asioissa - matkailun kehittämiseen liittyvissä asioissa - kunnallisissa sekä seutukunnallisissa kehittämishankkeissa Haettavana olevan hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat kaupungin yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittämiseen kuuluvat hankekartoitukset, hankkeiden ideointi ja suunnittelu yhdessä eri asiakasryhmien kanssa, hankkeiden rahoituksen hakeminen, hankehallinnointi ja raportointi sekä yhteistyö eri hankeorganisaatioiden kanssa sekä muut elinvoiman kehittämisen tehtävät. Työ edellyttää hyviä organisointi-, vuorovaikutus- ja koordinointitaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja luovuutta. Alueen yritysten ja toimijoiden tuntemus sekä julkisen rahoituksen eri hakumenetelmien ja kanavien tuntemus on välttämätöntä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia (B) ja oman auton käyttömahdollisuutta. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekryn sähköisen hakulomakkeen kautta, johon tulee liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen osoitteella Oulaisten kaupunki/Kirjaamo, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen. Kuoreen merkintä Hankekoordinaattori.

Johtava sosiaalityöntekijä

Julkaistu: пятница, февраля 1, 2019 - 14:00
Johtavan sosiaalityöntekijän virka on haettavana 1.3.1.2019 kello 14 mennessä. Johtava sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön, lasten ja perheiden palvelujen, vammaispalvelujen ja toimeentuloturvan toiminta-alueiden esimiehenä sekä perheneuvolan lähiesimiehenä. Johtava sosiaalityöntekijä hoitaa myös lastenvalvojan tehtävät. Sosiaalityön tulosyksikössä työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, palvelusihteeri ja kolme perhetyöntekijää. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vastata sosiaalityön toimintakokonaisuuden taloudesta, raportoinnista ja muusta esimiestyöstä. Tehtävään kuuluu lisäksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden sosiaalityö ja palveluasuminen. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu vuorollaan virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsenäistä työotetta. Lisäksi toivomme laaja-alaista ja vahvaa sosiaalityön kokemusta ja kokemusta esimiestyöstä. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Virasta tehtäväkohtainen palkka on 4000 euroa ja hakija voi esittää oman palkkatoiveensa hakemuksessaan.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: пятница, января 29, 2016 - 13:00
Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat. Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta. Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen. PERUSTURVAKESKUS Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja Elina Vainionpää, p. 044 4793288 Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540 Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721 TERVEYSKESKUS Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463 Poliklinikka: vastaava hoitaja Maarit Nylund, p. 0444793432 Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626 SIVISTYSKESKUS Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240 Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvenpää, p. 044 4793287 Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja Reetta Lievonen, p. 044 4793672 Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja Merja Korkiakoski, p. 044 4793665 Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Seppo Mäkinen, p. 044 4793678 Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684 Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301 Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Rami Rahkola, p. 044 4793694 Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349 Lukio: rehtori Voitto Sorvoja, p. 044 47933311 Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666 TEKNINEN KESKUS Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Sari Kivioja, p. 044 4793249 Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi