Rakennusjärjestyksen uusiminen

Oulaisten kaupungissa on aloitettu rakennusjärjestyksen uusimistyö

Oulaisten kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2002.Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on viime vuosina monilta osin muuttunut. Nykyinen rakennusjärjestys on sen vuoksi vanhentunut ja vaatii päivitystä. 

Sisällöllisten tavoitteiden lisäksi on tarkoitus selkeyttää rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rakennetta pyrkien ymmärrettäviin ja mahdollisimman yksinkertaisiin ja selkeisiin määräyksiin. Lisäksi tavoitteena on selventää alueita ja periaatteita, milloin ja mihin tarvitaan suunnittelutarveratkaisu

Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys hyväksytään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennusjärjestyksen uudistamista valmisteleva työryhmä:

  • Rakennustarkastaja Veijo Hemmilä
  • Tekninen johtaja Markku Ketonen
  • Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
  • Valvonta- ja lupalautakunnan puheenjohtaja Heikki Hautala
     

Rakennusjärjestyksen uusimista koskeva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 18.2.-12.3.2021 välisen ajan teknisessä keskuksessa, kaupunginkirjastolla sekä nettisivuilla tästä linkistä.

Lisätietoja:  

Rakennustarkastaja Veijo Hemmilä    
p. 044 4793231

veijo.hemmila@oulainen.fi

Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
p. 044 4793264
kaija.mikkola@oulainen.fi