Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavan tekninen muutos

Voimassa olevassa Piipjärven-Lehtopään yleiskaavassa on määräys, joka mahdollistaa yleiskaavan käyttämisen asuinrakennusten ja loma-asuntojen rakennusluvan perusteena enintäään 10 vuotta kerrallaan. Kymmenen vuoden voimaasaoloaika on päättynyt vuonna 2021, minkä jälkeen kaupunki on myöntänyt alueelle rakennuslupia voimassa olevaan yleiskaavaan perustuvilla suunnittelutarveratkaisuilla. Kaavamuutoksen tarkoitus on saada kaavamääräys taas voimaan, jotta yleiskaavaa voisi myös tulevaisuudessa käyttää rakennuskuvan myöntämisen perusteena ja siten helpottaa rakentamisen lupamenettelyä. Kyseessä on siis tekninen yleiskaavan muutos, jonka tarkoituksena on muuttaa yleiskaavan määräystä, ei kaavaratkaisua.