Suun terveydenhuolto
Oulaisten kaupungin suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Terveystalo Julkiset Palvelut Oy. Palveluihin kuuluvat

• väestön suun terveydenhuollon seuranta

• terveysneuvonta- ja tarkastukset

• suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

• tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Odottavat vanhemmat saavat lastenhoitotunnin yhteydessä hammasinfon, lisäksi odottavat vanhemmat voivat halutessaan varata suuhygienistiltä ajan yksilölliseen hammasterveysneuvontaan.

1-3 –vuotiaat lapset saavat ajan suun tarkastukseen neuvolakäyntien yhteydessä terveydenhoitajalta. Tarvittaessa aika varataan myös hammaslääkärille.

Kouluissa pyritään järjestämään oppilaille hammasterveysneuvontatunti. Viime vuosina ryhmäneuvontatilaisuuksia on vähennetty ja siirrytty yksilökohtaiseen hammasterveysneuvontaan suuhygienistin ja hammashoitajan vastaanotoilla. Koululaisille jaetaan vuosittain oma hammasharja. Tulokset ennaltaehkäisevästä työstä ovat hyvät, jos myös kotona kiinnitetään huomiota terveelliseen ravintoon, suuhygieniaan ja hampaiden vastustuskyvyn lisäämiseen fluorin avulla.

Suun tarkastuksia tehdään 1., 5., ja 8.lk:n oppilaille, muille on sovittu yksilöllinen tarkastusväli, joka voi olla ½-3 vuotta. Hammasterveydellisiin riskiryhmiin kuuluvat käyvät siten useammin ja hyvähampaiset harvemmin. Oikomishoidon kriteerejä on tiukennettu, joten oikomishoitoja aloitetaan entistä vähemmän. Hoito on nykyisen asetuksen mukaan maksutonta alle 18-vuotiailta, 18 vuotta täyttäneet maksavat asetuksen mukaisen maksun.

HUOM! 9.lk:n jälkeen hammashoitolaan ei kutsuta, vaan hoitoon hakeutuminen jää omalle vastuulle.

Kunnan järjestämässä suun terveydenhuollossa tehdään yhteistyötä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja kunnan sosiaalihuollon kanssa.

Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveys ei vaarannu.

Rintamatunnuksen omaavat saavat terveyskeskuksen hammashoitoloissa maksutta suun ja hampaiston tarkastuksen, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä proteettiset työt, lukuunottamatta laboratorioteknisiä kuluja, jotka peritään todellisten kulujen mukaisina. Muusta hammashoidosta peritään samat maksut kuin muultakin aikuisväestöltä.
Maksullisuustieto
Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

15-vuotta täyttäneiltä peritään ns.peruuttamattomasta poisjäännistä 50,80 €:n suuruinen sakkomaksu.