Psykologipalvelut
Oulaisten terveyskeskuksen psykologipalveluihin kuuluvat psykologiset tutkimukset, terapiatyö ja tarvittaessa ohjaus jatkohoitoon. Psykologin vastaanotolle ohjaudutaan lääkärinvastaanoton kautta.