Oulaisten eteläisten teollisuusalueiden asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Kivikankaan ja Kintunperän kaupunginosissa Haapavedentien eteläpuolella. Alue kattaa suurimman osan Oulaisten eteläisestä teollisuusalueesta.

Asemakaavan muutos koskee 15. (Kivisenkangas) kaupunginosaa sekä 12. (Kintunperä) kaupunginosan korttelia 11. Asemakaavan laajennus koskee 12. (Kintunperä) kaupunginosaa. 

Kaavoitettavan alueen sijainti

 

Tekninen johtaja on valinnut kaavakonsultiksi Plandea Oy:n.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnnitelma sekä kaavamuutos- ja laajennusluonnos selostuksineen. Tekninen lautakunta on 1.3.2022 hyväksynyt osallistumis- ja arvointisuunnitelman sekä kaavamuutos- ja laajennusluonnoksen sekä päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten 10.3. - 31.3.2022 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Kaavaselostus ja seurantalomake

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
puh. 044 4793250
markku.ketonen@oulainen.fi

Kaavavalmistelija Kaija Mikkola
puh. 044 4793264
kaija.mikkola@oulainen.fi

Kaavan laatija:

Plandea Oy
Pitkäsillankatu 1-3 G
67100 Kokkola

Kaavoitusinsinööri Ville Vihanta
puh. 050 5906214
ville.vihanta@plandea.fi

Suunnittelija Pekka Kujala
puh. 040 7266050
pekka.kujala@plandea.fi