Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen.

Omaishoidon maksuluokkia on kaksi, joista perusmaksuluokka on 414 €/kk ja erityismaksuluokka on 827 €/kk.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti.

Omaishoidontukiasioita hoitaa:

Raija Jauhiainen, p. 044 4793540, raija.jauhiainen@oulainen.fi
Piritta Hänninen, p. 044 4793748, piritta.hanninen@oulainen.fi
Anne Käkelä, p. 044 4793601, anne.kakela@oulainen.fi

Omaishoitajien vapaapäivät/vuorohoitopaikat

Sas-hoitaja Virpi Takalo-Eskola, p. 044 4793557, järjestelee vuorohoitopaikkoja avustaen näin mm. omaishoitajia, jotta he voivat pitää heille kuuluvat vapaapäivät.
Vuorohoidolla tuetaan myös kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Vuorohoitoa on Oulaisissa tällä hetkellä Rantakartanon Lepolan yksikössä.