Neuvolatoiminta

Neuvolapalvelut jakaantuvat perhesuunnittelu-, äitiys-, lasten-, ja aikuisneuvolaan. Lisäksi tarjoamme koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää ja siinä korostuu perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, jota tuetaan tarvittaessa moniammatillisen tiimin voimin.

Äitiysneuvolassa luodaan pohja ja myönteinen suhtautuminen perhe-elämään sekä turvataan äidin ja lapsen hyvä terveys. Lastenneuvolassa tuetaan perheitä lapsen hoidossa ja kasvattamisessa sekä seurataan lapsen kehitystä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla edistetään lasten ja nuorten terveyttä terveystarkastusten ja -kasvatuksen myötä. Aikuisneuvola tarjoaa alueelle rokotuspalvelut, omaishoitajien ja työttömien terveystarkastukset sekä reuma- ja sydänhoitajien palvelut.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi osallistumme myös valtakunnalisiin Tulppa- ja LAPE-hankkeisiin.


Lastenneuvolan puhelintunti: ma-to klo 8.00-8.30 sekä ke-to klo 11.30-12.00, puh 0444793450, voit varata lastenneuvola aikoja ja jättää soittopyyntöjä

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan puhelintunti: ma-to klo 12-13, puh 0444793451

Neuvolakäynti.