Kurssikokeet

Kurssin lopuksi on yleensä kurssikoe

Kurssien kokeet on koeviikolla. Koeviikon työpäivät poikkevat normaalista lukujärjestyksestä.
Aamulla 8-9 on kurssin tukiopetus, 9-11 pohjatunnit ja koe 11:15-13:55. Kokeesta saa poistua aikaisintaan 12:15. Koepäivät määräytyvät lukuvuoden aikataulussa ja lopullisesti jaksosuunnitelmassa.

Viikolle sattuvien lomapäivien ja ylioppilaskokeiden aiheutamista muutoksista tiedottavat kurssien opettajat.

Koska koeviikolla jäävät hajautettujen kurssien tunnit iltapäiviltä pitämättä, opettajat antavat opiskelijoille itsenäisesti suoritettavia työtehtäviä, jotta kurssin lakisääteinen pituus (keskimäärin 38 h) tulee täyteen. Opettajalla on velvollisuus kontrolloida töiden tekeminen.