Perhetyöntekijä

Julkaistu: Ma 08.07.2019 klo 08:00
Perhepalveluiden tiimissä on kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja sekä kolme perhetyöntekijää, joista yhden paikkaa olemme täyttämässä. Perhetyöntekijät työskentelevät lapsiperheissä, joissa tehdään joko ennaltaehkäisevää perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä sekä lisäksi lapsiperheiden kotipalvelua. Työ on pääosin päivätyötä, mutta sisältää myös ilta-, yö- ja viikonlopputyötä perheissä. Työ voi sisältää tarpeen mukaan valvottuja tapaamisia. Oman auton käyttö on välttämätöntä. Odotamme sinulta kokemusta vaativasta lapsiperhetyöstä. Olet joustava tiimityöskentelijä, et pelkää haasteita ja kykenet huolehtimaan työstäsi itsenäisesti. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, mahdollisuuden työnohjaukseen sekä täydennyskoulutukseen. Olemme uudistamassa perhepalveluita ja pääset mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 § 1 momentin mukainen kelpoisuus. Palkkaus määräytyy KvTes:n mukaisesti. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (524/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Toimeen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Työaika on 38 t 45 min/vk.

Johtava lääkäri

Julkaistu: Ma 08.07.2019 klo 08:00
Oulaisten kaupunginhallitus julistaa haettavaksi perusturvapalveluissa 22.7.2019 klo 15.00 mennessä JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN. Työnkuvan kokonaisuus on monipuolinen ja virkaan haetaan terveyskeskuksemme kehittämiseen innostunutta lääkäriä. Terveyskeskuksessa on 6 lääkärinvirkaa, jotka ovat olleet vakinaisesti täytettyinä viime vuodet ja sijaisten saatavuus on ollut myös hyvä. Työstä n. 60 % on monipuolista kliinistä työtä; vastaanotto, päiväpäivystys, vuodeosasto, neuvolat, kotisairaanhoito, palvelutalot sekä konsultaatiotuki itsenäistä vastaanottoa pitäville sairaanhoitajille, reseptihoitajille ja fysioterapeutin suoravastaanotolle. Seinänaapurina Oulaskankaan sairaala tarjoaa laajat ja nopeat laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä erikoislääkärituen. Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys tai saanut lääkärin ammatinharjoittamisluvan lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) mukaisesti ja hänellä on erikoislääkäripätevyys virkaan sopivalla erikoistumisalalla sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Edellytämme hakijalta tartuntatautilain § 48 mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Palkkaus on paikallisen sopimuksen mukainen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset tulee lähettää ensisijaisesti Kuntarekryn sähköisen hakumenettelyn kautta. Hakemuksen voi toimittaa määräaikaan mennessä myös osoitteeseen Oulaisten kaupunginhallitus, Oulaistenkatu 12, 86300 Oulainen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Kirjastonhoitaja

Julkaistu: Ti 02.07.2019 klo 15:10
Oulaisten kaupungin kirjastopalvelut hakee KIRJASTONHOITAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 26.8.-31.12.2019 Oulaisten kaupunginkirjasto koostuu pääkirjastosta sekä kyläkoulujen ja palvelulaitosten avokokoelmista. Kirjasto toteuttaa laajaa opetussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Oulaisten kaupunginkirjasto panostaa asiakas- ja kokoelmapalveluihin, kotiseututyöhön, digitointi- ja editointipalveluihin sekä sosiaaliseen pelaamiseen. Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelua, kokoelmatyötä sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaunopetusta. Hän vastaa kirjaston kauko- ja tietopalvelusta ja on kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu kirjaston verkkopalvelujen ylläpitoa ja sisällöntuotantoa sekä monipuolisten luku- ja digitaitojen edistämistä. Työhön sisältyy ilta- ja lauantaityötä sekä yhteistyötä muiden Tiekkö-kirjastojen kanssa. Kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tehtävä edellyttää hyvää opetus- ja esiintymistaitoa, tieto- ja viestintäteknistä osaamista ja kirjallisuuden tuntemusta. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä ja innovatiivista otetta kirjastopalvelujen kehittämiseen. Työaika on 36,75 h viikossa. Palkkaus KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kuukautta. Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Tehtävään valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Laitosmies

Julkaistu: Pe 28.06.2019 klo 14:00
Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitos hakee laitosmiestä jätevedenpuhdistamon hoitajaksi. Vastaamme yli 6000 asukkaan jätevesihuollostamme. Puhdistamolla on uusi valvomo- /sosiaalitilarakennus. Jätevedenpuhdistamo tullaan uusimaan lähivuosina. Laitosmiehen kelpoisuusvaatimuksena on LVI- tai sähkötekninen peruskoulutus tai muu soveltuva koulutus sekä riittävä työkokemus ed. mainituilta aloilta. Tehtäviin tulee kuulumaan myös osallistuminen kiinteistöpäivystykseen ja tehtäviä joko kiinteistönhoidon tai kuntatekniikan puolelta hakijan pätevyydestä riippuen. Hakijalta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyötaitoja ja oma-aloitteista otetta töihin. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Toimessa on 4 kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

Varhaiskasvatuksen opettaja

Julkaistu: Ke 26.06.2019 klo 17:46
Oulaisten varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2019. Sijoituspaikka on Laukkalinnan päiväkoti. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat ryhmäsi laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiimisi kanssa. Suunnittelusi lähtee lasten tarpeista ja mielenkiinnon kohteista sekä perheiden osallisuudesta. Osaat toteuttaa toimintaa myös pienryhmissä. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi.

Oulaisten lukion rehtori

Julkaistu: Ma 27.05.2019 klo 00:00
Lukion rehtori johtaa ja kehittää lukion toimintaa sekä hoitaa lukion hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät. Hänen vastuullaan on opetuksen järjestäminen, sen pedagoginen kehittäminen ja yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa. Haemme rehtoria, jolta odotetaan kokonaisnäkemystä ja kokemusta lukion johtamisesta sekä innostunutta, innostavaa ja kannustavaa pedagogista johtajuutta. Omaat positiivisen johtamistyylin ja tunnet olosi kotoisaksi koulutusalan digitaalisessa kehityksessä. Koet yhteistyön vahvuutena ja rikkautena, omaat vankan kokemuksen lukiokoulutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta. Koet tärkeänä antaa nuorille parhaat mahdolliset valmiudet pärjätä hyvin opiskeluissaan, tulevaisuuden työelämässä sekä elämässä yleensä. Menestyminen rehtorin työssä edellyttää myös vahvaa osaamista henkilöstö- ja talousjohtamisessa. Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan kunnallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta. Virkaa valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.10.2019 alkaen. Hakemukset tulee toimittaa 26.7.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: Pe 29.01.2016 klo 13:00
Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat. Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta. Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen. PERUSTURVAKESKUS Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja Elina Vainionpää, p. 044 4793288 Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540 Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721 TERVEYSKESKUS Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463 Poliklinikka: vastaava hoitaja Maarit Nylund, p. 0444793432 Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626 SIVISTYSKESKUS Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240 Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvenpää, p. 044 4793287 Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja Reetta Lievonen, p. 044 4793672 Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja Merja Korkiakoski, p. 044 4793665 Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Seppo Mäkinen, p. 044 4793678 Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684 Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301 Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Rami Rahkola, p. 044 4793694 Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349 Lukio: rehtori Voitto Sorvoja, p. 044 47933311 Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666 TEKNINEN KESKUS Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Sari Kivioja, p. 044 4793249 Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi