Koronavirussuositukset

Päivitetty 26.1.2022

12.1.2022 (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on korjannut kirjoitusvirheen 8.1.2022 tehdystä tartuntatautilain 58 §:n mukaisesta päätöksestä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 9.1.-31.1.2022).

Tiedote koronarokotuksista (päivitetty 13.1.2022)

Ohje koronapositiiviselle
__________

Tiedotus ja ohjeet kaikille oulaistelaisille koskien koronavirustilannetta (Covid-19) - päivitetty 26.1.2022

Marraskuun lopusta 2021 alkanut koronatartuntojen kiihtyminen on tasaantunut, Oulaisissa on viime ajat ollut 25-30 tartuntaa viikossa. Sairastuneet ovat olleet lieväoireisia. Erikoissairaanhoidon osalta sekä tehohoito- että tavallisen osastohoidon kapasiteetin kuormittuminenkin on tasaista, ei kiihtyvää. Alueellamme on otettu käyttöön ravintolarajoitukset (valtioneuvosto) sekä Pohjois-Suomen AVI:n määräämä (tartuntatautilaki 58 §) yleisötilaisuuskielto sisätilaisuuksiin sekä 5 henkilön enimmäisrajoitus ulkotilaisuuksiin. Rajoitustoimien vaihtoehtona ei tällä hetkellä valtioneuvoston asetuksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen rajoittamisesta vuoksi voi käyttää koronapassin tarkastusta.

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston tekemällä päätöksellä tartuntatautilain 58 § d:n mukaisesti mm. urheilu- ja liikuntatilojen hallinnoijat velvoitetaan tekemään tehostettu terveysturvallisuussuunnitelma, joko osallistujamäärää rajoittamalla tai muilla terveysturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. Suunnitelman vaihtoehtona ei tällä hetkellä valtioneuvoston asetuksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen rajoittamisesta vuoksi voi käyttää koronapassin tarkastusta. Koronapassin tarkastusta voi silti käyttää osana terveysturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä, vaikka se ei vapautakaan muista toimenpiteistä. Oulaisten kaupunki on tehnyt velvoittaa sen tiloissa toimivien harrastetoimintojen ryhmät tarkastamaan yli 16-vuotiailta osallistujiltaan koronapassin.

Tärkeimmät voimassa olevat ohjeet koskien toimintaa koronaviruspandemian aikana:

 • pidä turvaväli muihin ihmisiin
 • huolehdi hyvin käsi- ja yskimishygieniasta
 • flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin, mutta niihin voi palata, myös ilman koronanäytteenottoa, kun oireet ovat lievenemässä
 • potilas/asiakastyössä olevien SOTE-työntekijöiden tulee aina hakeutua oireisena testiin, eikä töihin voi palata, ennen kuin näyte on vastattu
 • maskisuositus laajeni 13.12.21 kouluilla koskemaan 4. luokkalaisia ja sitä vanhempia
 • SOTE-työpaikoilla suositus koskee kaikkea työpaikalla vietettyä aikaa toisten henkilöiden läsnäollessa
 • laaja etätyö- ja etäkokoussuositus on voimassa
 • väestöä suositellaan tekemään flunssaoireisena ensisijaisesti antigeenitesti kotona (ei vasta-ainetestiä).
 • Yksityistilaisuudet suositellaan pitämään niin pienimuotoisina, kuin mahdollista

Suu-nenäsuojaimen käytöstä (koskee yli 12-vuotiaita):

 • käytä maskia, jos sinulla ei ole täyttä rokotussuojaa:
 • aina kaikissa julkisissa sisätiloissa
 • käytä maskia, vaikka sinulla olisikin täysi rokotussuoja:
 • kouluissa (4. luokka ja siitä ylöspäin)
 • aina julkisissa sisätiloissa
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana
 • sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakaskäynneillä tai saattajana tai vierailijana, ollessasi lähikontaktissa muihin potilaisiin tai henkilökuntaan
 • vuodeosastolla potilaana, kun olet lähikontaktissa muihin potilaisiin
 • terveydenhuollon henkilökunta pitää suu-nenäsuojainta aina ollessaan työpaikalla samassa tilassa muiden henkilöiden kanssa

Koronavirustestauksesta:

 • testauskäytäntöjä on muutettu 18.1.2022 alkaen
 • lieväoireisen ihmisen ei tarvitse pääsääntöisesti enää tulla PCR-testiin
 • voit tehdä kotiantigeenitestin, mutta se ei riitä virallisiin tartuntatautitodistuksiin
 • voit edelleen varata ajan testiin, jos tarvitset virallisen todistuksen työpaikalle/opiskelupaikalle tai koronapassia varten (alle 2 kertaa rokotetut)
 • jos tulet koronavirustestiin tai olet flunssaoireinen, älä tule terveyskeskukseen paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse
 • hakeudu testiin soittamalla ma-pe klo 8-13 p. 08-4793 400, jos sinulla on flunssan oireita (kurkkukipu, nuha, yskä), yleisoireita (lihaskivut, kuume) tai vatsaoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli)
 • Jos olet muuten oireidesi vuoksi mielestäsi hoitajan tai lääkärin arvion tarpeessa, älä varaa pelkkää näytteenottoaikaa, vaan soita p. 08 4793 401 (päivystysajanvaraus)
 • Osana lääkärin tekemää diagnostiikkaa testejä otetaan edelleen (oireen vuoksi hoitoon hakeutuneet henkilöt) iästä riippumatta
 • sote-työntekijöiden tulee edelleen hakeutua testiin, eivätkä he voi palata töihin, ennen kuin negatiivinen testivastaus on saatu
 • raskaana olevan tulee edelleen hakeutua testiin
 • vakavan koronataudin riskiryhmässä olevien tulee edelleen hakeutua testiin

Testituloksen vastaus/tartunnanjäljitys

 • katso lisäohjeet: oulainen.fi/koronavirussuositukset/ohje-koronapositiiviselle
 • eristäytymisen tarve ulkomaailmasta kestää pääsääntöisesti 5 vrk ajan. Jos olet senkin jälkeen runsaasti oireileva, ota yhteyttä terveydenhuoltoon ja hakeudu testiin

Koulusta/päivähoidosta poissaolo

 • jos koululainen tai päivähoidossa oleva lapsi on testattu ja positiivinen, neuvotaan rokotteiden tai taudin tuomaa suojaa vailla olevat, samassa taloudessa asuvat karanteeniolosuhteisiin, eristyksiin ulkomaailmasta. Muut perheenjäsenet (rokotettu 2-3 annoksella tai on taudin antama suoja) jatkavat koulunkäyntiä tai päivähoidossa käyntiä normaalisti. Koulussa tai päivähoidossa koronapositiivisen henkilön kanssa yhtä aikaa olleet jatkavat koulunkäyntiä tai päivähoidossa käyntiä rokotusstatuksesta riippumatta normaalisti.
 • toistaiseksi koulujen viikoittaisia testejä ei järjestetä
 • alle 12-vuotias ei voi palata päivähoitoon tai kouluun selvän oireisena. Päivähoitoon tai kouluun voi palata, kun oireet ovat selvästi lieventyneet tai poistuneet. Erittäin lievissä oireissa ei poissaolo ole lainkaan tarpeen.
 • oireettomia testataan vain riskimaista ulkomailta palanneita, omaehtoisessa karanteenissa olevia (testi voidaan ottaa aikaisintaan 72 tuntia Suomeen paluuajankohdan jälkeen)
 • oireettomia voidaan joissain erityistapauksissa ohjata testiin tartuntatautilääkärin erillisellä määräyksellä esim. epäselvissä altistustilanteissa
 • 16-17-vuotias oireeton saa tulla testiin EU:n digitaalisen koronatodistuksen muodostamista varten

Hoitolaitosvierailuista:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto on avoinna potilaiden luona vierailijoille. Voimassa on osaston oma hygienia- ja suojainohjeistus vierailuja koskien.
 • Oulaisten kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä vierailut on sallittu tarkkaa turvaohjeistusta noudattaen. Yhden hengen huoneissa vierailut on sallittu, kun kulku huoneeseen tapahtuu suorinta tietä, oleskelematta yksikön yleisissä tiloissa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen.
 • Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset itsenäisesti ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.
 • Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa pidä tulla palveluasumisyksiköissä vierailemaan.

Etätyö- ja -kokoussuositus:

 • suositellaan etätyön tekoa mahdollisimman laajalti työtehtävien niin salliessa (työnantaja päättää etätyön teosta)
 • suositellaan pidettäväksi kaikki kokoukset etäkokouksina mahdollisuuksien mukaan (kokouksen järjestäjä päättää kokousmuodosta)

Yleisötilaisuudet:

 • Voimassa on Pohjois-Suomen AVI:n määräämä (tartuntatautilaki 58 §) yleisötilaisuuskielto sisätilaisuuksiin sekä 5 henkilön enimmäisrajoitus ulkotilaisuuksiin. Rajoitustoimien vaihtoehtona ei tällä hetkellä valtioneuvoston asetuksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen rajoittamisesta vuoksi voi käyttää koronapassin tarkastusta.

Suositus yksityistilaisuuksista:

 • Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin em. turvaohjeet huomioiden mahdollisimman pienimuotoisina.

Harrastustoiminnasta:

 • Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston tekemällä päätöksellä tartuntatautilain 58 § d:n mukaisesti mm. urheilu- ja liikuntatilojen hallinnoijat velvoitetaan tekemään tehostettu terveysturvallisuussuunnitelma, joko osallistujamäärää rajoittamalla tai muilla terveysturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. Suunnitelman vaihtoehtona ei tällä hetkellä valtioneuvoston asetuksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen rajoittamisesta vuoksi voi käyttää koronapassin tarkastusta. Koronapassin tarkastusta voi silti käyttää osana terveysturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä, vaikka se ei vapautakaan muista toimenpiteistä. Oulaisten kaupunki on tehnyt velvoittaa sen tiloissa toimivien harrastetoimintojen ryhmät tarkastamaan yli 16-vuotiailta osallistujiltaan koronapassin.
 • Alle 16-vuotiaiden harrastusvuoroilla osana suunnitelmaa huoltajien pääsy harrastustiloihin on kielletty, ja toimintaan osallistuvat huoltajat ja valmentaja velvoitetaan pitämään maskia harrastuksen ajan, mahdollisuuksien mukaan, harrastuksen luonne huomioiden.


Mikäli sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, lue tämä.


Ohjeita:

Koronasivustoja:

Henkinen tuki

Eri toimijat tarjoavat ohjeita sekä keskusteluapua niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Voit katsoa lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä:

 

Tiedote koronarokotuksista