Koronavirussuositukset

10.9.2021

Tiedote koronarokotuksista

 

Tiedotus ja ohjeet kaikille oulaistelaisille koskien koronavirustilannetta (Covid-19)

Oulaisissa on jälleen ollut elokuussa jonkin verran tartuntoja, mutta sairaala- tai muun osastohoidon kuormituksessa tämä ei millään tavalla näy, eli sairastuneet ovat lieväoireisia.

Rokotuskattavuus on väestössä edennyt kohtuullisen hyvin. Tarkemmat luvut rokotuskattavuudesta löytyvät rokotetiedotteesta.

2 rokoteannosta saaneita ei enää aseteta karanteeniin altistustilanteessa. Joissain tapauksissa terveydenhuollon henkilökuntaa voidaan silti joutua määräämään poissaoloon työpaikalta selvän korona-altistuksen jälkeen, silti heitäkään ei enää aseteta kaikkea elämää koskevaan karanteeniin.

Tärkeimmät ohjeet ovat edelleen voimassa koskien toimintaa koronaviruspandemian aikana:

 • pidä turvaväli muihin ihmisiin
 • huolehdi hyvin käsi- ja yskimishygieniasta
 • flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin
 • pidä maskia aina, kun mahdollista, liikkuessasi kodin ulkopuolella

Suu-nenäsuojaimen käytöstä (koskee yli 15-vuotiaita):

 • käytä maskia:
 • peruskoulussa 6. luokalta lähtien
 • 2. asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa
 • työpaikalla, aina kun mahdollista
 • harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan tapahtumissa koskien sisätiloissa oleskelua, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä
 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
 • joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esim. taksissa
 • kun olet terveydenhuollon toimipisteessä joko potilaana tai saattajana
 • kun olet matkalla koronavirustestiin
 • kun odotat sinulta otetun koronavirustestin valmistumista ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • kun olet palannut riskimaasta, olet omaehtoisessa karanteenissa ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • terveydenhuollon henkilökunta pitää suu-nenäsuojainta kaikissa potilaskontakteissa

Koronavirustestauksesta:

 • jos tulet koronavirustestiin tai olet flunssaoireinen, älä tule terveyskeskukseen paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse
 • hakeudu testiin soittamalla ma-pe klo 8-16 p. 08-4793 400, jos sinulla on flunssan oireita (kurkkukipu, nuha, yskä), yleisoireita (lihaskivut, kuume) tai vatsaoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli)

ETKÄ ole saanut kahta annosta koronavirusrokotetta TAI sairastanut koronavirusinfektiota edeltävän 6 kk aikana

 • Jos olet muuten oireidesi vuoksi mielestäsi hoitajan tai lääkärin arvion tarpeessa, älä varaa pelkkää näytteenottoaikaa, vaan soita p. 08 4793 401 (päivystysajanvaraus)
 • päiväkoti-ikäisiltä lapsilta testin ottaminen ei ole välttämätöntä, mutta heidätkin voidaan testata, jos poissaolo päivähoidosta pitkittyy oireiden kestäessä
 • kouluikäisiä testataan samoin kriteerein kuin aikuisia
 • oireettomia testataan vain riskimaista ulkomailta palanneita, omaehtoisessa karanteenissa olevia (testi voidaan ottaa aikaisintaan 72 tuntia Suomeen paluuajankohdan jälkeen)
 • karanteeniin määrätty voi tulla testiin 6 vrk kohdalla viimeisestä altistumishetkestä karanteenin purkamiseksi.
 • oireettomia voidaan joissain erityistapauksissa ohjata testiin tartuntatautilääkärin erillisellä määräyksellä esim. epäselvissä altistustilanteissa

 

Epidemiatiedotuksesta:

Hoitolaitosvierailuista:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto on avoinna potilaiden luona vierailijoille. Voimassa on osaston oma hygienia- ja suojainohjeistus vierailuja koskien.
 • Oulaisten kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä vierailut on sallittu tarkkaa turvaohjeistusta noudattaen. Yhden hengen huoneissa vierailut on sallittu, kun kulku huoneeseen tapahtuu suorinta tietä, oleskelematta yksikön yleisissä tiloissa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen.
 • Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset itsenäisesti ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.
 • Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa pidä tulla palveluasumisyksiköissä vierailemaan.

Kiireettömään hoitoon hakeutumisesta:

 • Neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle ei pidä tulla flunssaoireisena (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Aika täytyy kuitenkin perua puhelimitse etukäteen.
 • Jos sinulla on jokin pitkittymässä oleva tai pitkittynyt terveysongelma (esim. yskä, vatsavaivat tms.), joka voi joskus viitata myös koronainfektioon, älä jätä hakeutumatta hoitoon sen vuoksi, ilmoita kuitenkin selvästi oirekuvasi puhelinkontaktin yhteydessä (puh. 08 4793 400) ja asioi terveyskeskuksessa maskia käyttäen.

Etätyösuositus:

 • suositellaan jälleen etätyön tekoa mahdollisimman laajalti (työnantaja päättää etätyön teosta)

Etäkokoussuositus:

 • suositellaan etäkokouksia tai maskin pitoa kokoustilassa

Työpaikkojen taukokäytännöistä:

 • Suositellaan edelleen pitämään tauoilla turvavälit ja porrastamaan tauot siten, että taukotiloissa on mahdollisimman vähän ihmisiä kerrallaan paikalla.

Julkisista tilaisuuksista:

 • yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja. Tapahtumissa suositellaan noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n turvaohjetta.

Suositus yksityistilaisuuksista:

 • Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin em. turvaohjeet huomioiden.

Harrastustoiminnasta:

 • Harrastustoiminnan osalta ei ole voimassa olevia rajoitteita. Suositellaan pidettäväksi maskia aina, kun se on mahdollista, koskee erityisesti harrastajien saattajia ja huoltajia.


Mikäli sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, lue tämä.


Ohjeita:

Koronasivustoja:

Henkinen tuki

Eri toimijat tarjoavat ohjeita sekä keskusteluapua niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Voit katsoa lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä: