Työllisyyden hoitaminen

Tukityöllistäminen

Oulaisten kaupunki palkkaa valtuuston vuosittain varaamien määrärahojen ja työvoimahallinnolta saatavan palkkatuen turvin pitkäaikaistyöttömiä kaupungin palvelukseen töihin. Viime vuosina näitä ns. työllistämistukisia on ollut n. 10 henkilön verran henkilöstöjaoston nimeämissä työtehtävissä kaupungin eri työpisteissä töissä.

Lisätietoja kaupungin tukityöllistämisestä ja työllistämispaikoista saa Ylivieskan TE-toimiston Oulaisten toimipisteestä ja hallintojohtajalta, p. 044 4793201.

Työpaja

Työpajatoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Tavoitteena on parantaa heidän ja elämäntilannetta ja työllistymismahdollisuuksia. Toiminta tapahtuu kuntouttavana työtoimintana. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentulo turvataan siitä etuusjärjestelmästä, jonka piirissä hän on ollut välittömästi ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista. 

Työpajatyö on ohjattua ja tuettua työtä.

Työpajalle tullaan yleensä työ- ja elinkeinotoimiston ja sosiaalitoimen kautta. Kuntouttava työtoiminta sisältää pajan sisällä tapahtuvaa toimintaa sekä pajan ulkopuolella tehtävää työtä. Ulkopuolella tehtävä työ voi olla kunnan omaa toimintaa tai alihankintana tehtävää työtä.

Yhteystiedot:
Työnohjaaja Kimmo Pajala
p. 044 4793569
kimmo.pajala@oulainen.fi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Toiminnan piiriin kuuluvat henkilöt, joiden ainoa toimeentulo on pitkään ollut toimeentulotuki tai työmarkkinatuki.

Aktivointisuunnitelma 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa 

  • joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai
  • toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan
  • sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset


Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.

Yhteystiedot:
sosiaaliohjaaja Elina Partala-Manninen
p. 044 4793283

Nuorten kesätyöt ja kesätyöseteli

Sivuiltamme kesätyöt nuorille saat tieota nuorten kesätöistä.

Oulaisten kaupunki työllistää joka kesä oulaistelaisia nuoria kaupungin eri työpisteiden hyvin monenlaisiin työtehtäviin töihin ja aktivoi kesätyösetelikampanjan avulla yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten nuorten työllistämistä. 

Kaupungin kesätyöpaikat ja kesätyösetelit tulevat vuosittain haettavaksi helmi-maaliskuussa. 

Lisätietoja:
Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä
p. 044 4793272

Linkkejä:
Työvoimahallinto
Kela