Avustaja.

Julkaistu: четверг, сентября 12, 2019 - 15:25
Oulaisten varhaiskasvatus hakee avustajaa Metsolan päiväkotiin. Avustaja työskentelee henkilökohtaisena avustajana lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.

Laitoshuoltaja

Julkaistu: пятница, сентября 6, 2019 - 13:25
Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa on haettavana LAITOSHUOLTAJAN toimi. Tehtäviin kuuluvat ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävät Oulaisten kaupungin eri kiinteistöissä. Hakijalta edellytetään ensisijaisesti laitoshuoltajan ammattitutkintoa, toimitilahuoltajan tai kodinhuoltajan perustutkintoa, työkokemusta em. tehtävistä sekä hygieniapassia. Mikäli hakijalta puuttuu siivousalan tutkinto, mutta hänellä on siivousalan työkokemusta, on koulutus mahdollista hankkia oppisopimuskoulutuksella. Arvostamme hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, luotettavuutta, tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi hakijalle on ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus. Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Paperimuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Oulaisten kaupunki/tekninen johtaja, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen. Kuoreen merkintä, 'Laitoshuoltaja'.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Julkaistu: пятница, сентября 6, 2019 - 09:30
Oulaisten varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen tehtävä. Tehtävä sijoittuu työsuhteen alkaessa Metsolan päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat ryhmäsi laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta sekä pedagogisesta toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä tiimisi kanssa. Suunnittelusi lähtee lasten tarpeista ja mielenkiinnon kohteista sekä perheiden osallisuudesta. Osaat toteuttaa toimintaa myös pienryhmissä. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Esiopetuskelpoisuus luetaan hyväksi. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi.

Perhetyöntekijä

Julkaistu: среда, сентября 4, 2019 - 14:00
Perhepalveluiden tiimissä on kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja sekä kolme perhetyöntekijää, joista yhden paikkaa olemme täyttämässä. Perhetyöntekijät työskentelevät lapsiperheissä, joissa tehdään joko ennaltaehkäisevää perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä sekä lisäksi lapsiperheiden kotipalvelua. Työ on pääosin päivätyötä, mutta sisältää myös ilta-, yö- ja viikonlopputyötä perheissä. Työ voi sisältää tarpeen mukaan valvottuja tapaamisia. Oman auton käyttö on välttämätöntä. Odotamme sinulta kokemusta vaativasta lapsiperhetyöstä. Olet joustava tiimityöskentelijä, et pelkää haasteita ja kykenet huolehtimaan työstäsi itsenäisesti. Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, mahdollisuuden työnohjaukseen sekä täydennyskoulutukseen. Olemme uudistamassa perhepalveluita ja pääset mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 § 1 momentin mukainen kelpoisuus. Palkkaus määräytyy KvTes:n mukaisesti. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (524/2002) edellyttämä rikosrekisteriote. Toimeen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Työaika on 38 t 45 min/vk.

Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun

Julkaistu: среда, сентября 4, 2019 - 14:00
Haemme uudistuvaan joukkoomme sosiaalityöntekijää lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijänä toimit asiakkaana olevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työsi käsittää laaja-alaisesti lastensuojelun eri osa-alueet, kuten avohuollon tukitoimien ja palveluiden järjestämisen ja päätöksenteon, tarvittaessa kiireelliset sijoitukset, huostaanoton valmistelut ja sijaishuollon- ja jälkihuollon tehtäviä sekä työskentelyn lapsen ja perheen verkostoissa. Lisäksi osallistut virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen ja vuorollaan alueelliseen sosiaalipäivystykseen. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön. Toivomme sinulta innovatiivista, innokasta ja asiakaslähtöistä työotetta sekä kokemusta lastensuojelutyöstä. Työnohjaus järjestetään. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tarjoamme sinulle työn monipuolisten ja haastavien työtehtävien parissa. Maksamme sinulle kilpailukykyisen tehtäväkohtaisen palkan 3535 euroa/kk sekä saat vahvan työyhteisöllisen tuen. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi.

Kiinteistönhoitaja

Julkaistu: вторник, сентября 3, 2019 - 10:00
Oulaisten kaupungin tilapalvelut hakee kiinteistönhoitajaa. Kiinteistöpalvelujemme perustehtävänä on tuottaa kiinteistöhoidon ylläpitopalveluja kaupungin eri toimialoille. Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu rakennusten kokonaisvaltainen kiinteistönhoito ja ennakoiva huolto sekä piha-alueiden hoito. Tehtävä sisältää myös asiakaspalvelua. Tehtäviin tulee kuulumaan myös osallistuminen kiinteistö- ja kunnallistekniseen varallaoloon. Alkuvaiheessa sijoituskohde tulee olemaan terveyskeskus. Hakijalta edellytetään kiinteistönhoitajan koulutusta tai vastaavaa ammattikoulututkintoa. Lisäksi tehtävän suorittamisen eduksi on hyvä suullinen suomen kielen taito. Rakennusautomaation tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää B -ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta työajoihin. Hakijalta edellytetään hyvää teknistä kokemusta lvi-järjestelmien huolloista. Tehtävä edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

Sairaanhoitaja

Julkaistu: пятница, августа 30, 2019 - 10:07
Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi Oulaisten terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa 25.9.2019 kello 14 mennessä: SAIRAANHOITAJAN TOIMI Toimeen sisältyy muistihoitajan tehtävät sekä sairaanhoitajan tehtävät lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluissa. Muistihoitaja toimii lääkärin työparina muistisairauksien tunnistamisessa, taudin määrityksessä, hoidossa, ohjauksessa ja seurannassa. Muistihoitajan työn tavoitteena on muistipotilaan ja hänen omaisensa kotona asumisen kokonaisvaltainen tukeminen. Vastaanottopalveluissa sairaanhoitajan työ on tiimityötä lääkärin kanssa ja hoitoa toteutetaan yhdessä muiden hoitoon osallistuvien, kuten omaisten ja verkostojen sekä eri hoitoyksiköiden kanssa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Toimi on kaupungin hallinto- ja johtosäännön alainen. Eläke-edut määräytyvät kunnallisen eläkesäännön mukaan. Palkka ja työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: пятница, января 29, 2016 - 13:00
Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat. Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta. Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen. PERUSTURVAKESKUS Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja Elina Vainionpää, p. 044 4793288 Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540 Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721 TERVEYSKESKUS Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463 Poliklinikka: vastaava hoitaja Maarit Nylund, p. 0444793432 Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626 SIVISTYSKESKUS Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240 Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvenpää, p. 044 4793287 Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja Reetta Lievonen, p. 044 4793672 Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja Merja Korkiakoski, p. 044 4793665 Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Ville Rahkola, p. 044 4793678 Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684 Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301 Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Riikka Maijanen, p. 044 4793694 Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349 Lukio: rehtori Voitto Sorvoja, p. 044 47933311 Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666 TEKNINEN KESKUS Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Hanne Stark-Vierimaa, p. 044 4793249 Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi