Päihdehuollon avopalvelut
Oulaisissa päihdehuollon palveluyksikkönä toimii Oulaisten A-klinikka, jossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa. Lääkäripalveluja on saatavilla tarvittaessa. Päihdehuollon palveluja tarjotaan henkilöille joilla on haasteita eri päihteiden tai pelaamisen kanssa sekä heidän läheisilleen. A-klinikan kautta saa tietoa ja ohjausta muista avo- ja laitoshoitopaikoista. Toimintamme on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan omaan aktiivisuuteen.

Palvelumuotojamme ovat:

- päihde- ja muiden riippuvuusongelmien yksilö- ja parikäynnit

- alkoholin lääkinnällinen avokatkaisuhoito (katkoajat)

- opiaattiriippuvaisten korvaushoito

- kotikäynnit tarvittaessa hoitosuhteessa oleville

- työpaikkojen ja koulujen hoitoonohjaus

- ajoterveyteen liittyvät päihdeseurannat (maksullinen)

- yhdyskuntapalveluun kuuluvat päihdetietousjaksot

- ohjaus muihin hoitotoimenpiteisiin tarvittaessa

- konsultointi

- korva-akupunktio

- huumeseulat hoitosuhteessa oleville

Päihdekuntoutus laitoksessa

A-klinikan asiakkuudessa olevalla on mahdollisuus hakeutua laitoskuntoutukseen A-klinikan kautta. Arvio/suositus laitoskuntoutuksesta tehdään yhteistyössä asiakkaan, sairaanhoitajan ja lääkärin kesken. Johtava lääkäri päättää maksusitoumuksen myöntämisestä suosituksen perusteella.

Toimi näin
Hoitoon voi hakeutua itse olemalla yhteydessä A-klinikan sairaanhoitajiin puhelintunnin aikana tai ohjautua muun sosiaali- tai terveyspalvelun kautta.

Puhelinnumerot

Tuuma neuvonta +358 444793470

Aukioloajat:
Tuuman neuvonnan puhelintunnit ma-pe klo 8:15-9:30 ja 13:00-14:00
Maanantai 13.00 - 14.00
Tiistai 13.00 - 14.00
Keskiviikko 13.00 - 14.00
Torstai 13.00 - 14.00
Perjantai 13.00 - 14.00

Sairaanhoitaja Mira Vikström +358 444793493
Sairaanhoitaja +358 444793477

Aukioloajat:
Puhelintunnit ma-pe klo 8:00-8:30 ja 11:30-12:00
Maanantai 11.30 - 12.00
Tiistai 11.30 - 12.00
Keskiviikko 11.30 - 12.00
Torstai 11.30 - 12.00
Perjantai 11.30 - 12.00