Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Perusopetuksen oppilaiden kouluterveydenhuollosta vastaa kunta. Koululaisten suun terveydenhuollosta vastaa kunnan tarjoama hammashuolto.

Kouluterveydenhoitajien lisäksi kouluterveydenhuollossa toimii koululääkäri. Oleellisia yhteistyökumppaneita ovat kuraattori ja koulupsyykkari. Koulupsyykkarille ohjaudutaan kouluterveydenhuollon tai kuraattorin kautta. Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä mm. perheneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta vastaavien viranomaisten kanssa.

Kouluterveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Kouluterveydenhuolto on tärkeä osa oppilashuoltotyötä. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, kunta vastaa kustannuksista.

Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan ala- ja yläkouluilla.

Puhelinnumerot

Terveydenhoitaja (Jauhinkangas, Juho Oksa, Matkaniva, Petäjäskoski, Piipsjärvi) +358 444793447
Terveydenhoitaja (yläkoulu, lukio, Lehtopää) +358 444793446

Aukioloajat:
Puhelinajat (Jauhinkangas, Juho Oksa, Matkaniva, Petäjäskoski, Piipsjärvi)

Ti 10.00 - 11.00

To 12.00 - 13.00


Puhelinajat (yläkoulu, lukio, Lehtopää)

Ti 12.00 - 14.00

To 09.00 - 11.00