Oulaisten eteläisten teollisuusalueiden asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Kivikankaan ja Kintunperän kaupunginosissa Haapavedentien eteläpuolella. Alue kattaa suurimman osan Oulaisten eteläisestä teollisuusalueesta.

Asemakaavan muutos koskee 15. (Kivisenkangas) kaupunginosaa sekä 12. (Kintunperä) kaupunginosan korttelia 11. Asemakaavan laajennus koskee 12. (Kintunperä) kaupunginosaa. 

Kaavoitettavan alueen sijainti

 

Tekninen johtaja on valinnut kaavakonsultiksi Plandea Oy:n.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnnitelma sekä kaavamuutos- ja laajennusluonnos selostuksineen. Tekninen lautakunta on 1.3.2022 hyväksynyt osallistumis- ja arvointisuunnitelman sekä kaavamuutos- ja laajennusluonnoksen sekä päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten 10.3. - 31.3.2022 väliseksi ajaksi.

Asemakaavan muutos ja -laajennus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.9.2022 hyväksynyt asemakaavan muutos ja -laajennusehdotuksen ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 29.9 - 28.10.2022 välisen ajan teknisessä keskuksessa.

Mahdolliset muistutukset laajennus- ja muutosehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle osoitteella Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen  tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi. 

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutos ja -laajennusehdotus

Kaavaselostus

Seurantalomake

Vertailu (liite 2)

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Kyösti Rajaniemi
p. 044 4793250
kyosti.rajaniemi@oulainen.fi

Kaavan laatija:

Plandea Oy
Pitkäsillankatu 1-3 G
67100 Kokkola

Kaavoitusinsinööri Ville Vihanta
puh. 050 5906214
ville.vihanta@plandea.fi

Suunnittelija Pekka Kujala
puh. 040 7266050
pekka.kujala@plandea.fi