Lapsi- ja perhepalveluiden palveluohjaus

Oulaisissa toimii lapsi- ja perhepalveluiden palveluohjaus. Palveluohjausta voidaan hyödyntää silloin, kun lapsen, nuoren tai perheen elämässä on tuen tarvetta. Tuen tarve voi syntyä myös halusta tukea lapsen vahvuuksia. Palveluohjauksen avulla rakennetaan toimivaa arkea ja mietitään tarkoituksen mukaiset tukimuodot lapselle, nuorelle ja perheelle. Tarkoituksena on koota arkea tukeva verkosto lapsen ja perheen omasta lähipiiristä sekä tarvittavista tukipalveluista.

Palveluohjaajaan yhteydenotto tapahtuu yhteistyössä viranomaisen kanssa tai perhe voi olla suoraan yhteydessä palveluohjaukseen. Yhteydenotossa on hyvä huomioida edeltävästi seuraavat asiat: 

  • Yhteydenotto palveluohjaukseen tapahtuu perheen kanssa yhteistyössä
  • Asiat, jotka aiheuttavat tuen tarvetta
  • Ketä perheen verkostoon kuuluu (lähiverkosto ja viranomaiset)
  • Mitä tukitoimia lapsella, nuorella ja perheellä mahdollisesti on jo käytössä

Palveluohjaaja voi olla mukana järjestämässä lapsen, nuoren/perheen asioissa neuvottelun, johon kutsutaan lähiverkostosta ja viranomaisista sellaiset henkilöt, jotka lähiviikkojen aikana pystyvät konkreettisesti auttamaan tilanteessa. Tarvittaessa ennen neuvottelua käydään Lapset puheeksi - keskustelu perheen kanssa, jotta saadaan käsitys perheen elämäntilanteesta ja arjen sujuvuudesta. Neuvottelussa pyritään ratkaisemaan perheen elämässä olevia ongelmia ja erityisesti tukemaan arjessa jo toimivia asioita eli vahvuuksia.

Palveluohjauksen yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Johanna Somero

Puhelin  044 4793 263

Sähköposti  palveluohjaus@oulainen.fi

Jätä sähköpostitse vain yhteystietosi ja yhteydenottopyyntö.
Palveluohjauksesta otetaan yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

Huom!

Kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä suoraan asianomaiseen palveluntarjoajaan,
esimerkiksi terveydenhuollon päivystykseen tai lastensuojeluun.