Lähihoitaja

Julkaistu: Ti 22.01.2019 klo 12:00
Hoitajan alkusijoituspaikka on kehitysvammaisten palvelukoti Koivula. Pätevyysvaatimuksena on lähihoitajan tai vastaava tutkinto. Työaika on epäsäännöllinen kolmivuorotyö. Kehitysvamma-alan työkokemus katsotaan eduksi. Toimi täytetään 1.3.2019 lukien. Palkkaus määräytyy KvTes:n mukaisesti. Hakemukset tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta (myös kopiot opinto- ja työtodistuksista) www.kuntarekry.fi. Toimen täyttämisessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydestään ennen valinnan vahvistamista.

Avustaja.

Julkaistu: Ma 14.01.2019 klo 16:37
Oulaisten varhaiskasvatus hakee avustajia Metsolan ja Laukkalinnan päiväkoteihin. Avustaja työskentelee lapsiryhmässä joko henkilökohtaisena avustajana lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena tai avustavana henkilönä ryhmän hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä.

Maanmittausinsinööri

Julkaistu: Ti 08.01.2019 klo 15:00
Maanmittausinsinöörin tehtäviin kuuluvat paikkatiedon ylläpidosta ja maanmittausalan atk-järjestelmistä vastaaminen, yleis- ja asemakaavojen valmisteluun osallistuminen, tonttien myynti ja markkinointi, toimitusinsinöörinä toimiminen sekä edellä mainittuihin liittyvät kehittämistehtävät ja asiakaspalvelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistuminen kaupungin mittaus- ja kartoitustöihin yhdessä kartoittajan kanssa. Tehtävät voivat vaihdella hakijan osaamisen mukaan. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulun maanmittausinsinööri (AMK) tai teknillisen oppilaitoksen loppututkinto sekä kokemusta alan tehtävistä ja ohjelmistoista. Valittavalta henkilöltä odotetaan yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja hyvää atk:n tuntemusta. Erityisesti kokemus kaavoituksesta katsotaan eduksi. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimessa edellytetään voimassa olevaa B-ajokorttia. Virassa on toimistotyöaika. Oman auton käyttömahdollisuus työajoihin on myös vaatimuksena. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, Tekninen keskus, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: Pe 29.01.2016 klo 13:00
Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat. Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta. Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen. PERUSTURVAKESKUS Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja Elina Vainionpää, p. 044 4793288 Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540 Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721 TERVEYSKESKUS Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463 Poliklinikka: vastaava hoitaja Maarit Nylund, p. 0444793432 Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626 SIVISTYSKESKUS Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240 Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvenpää, p. 044 4793287 Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja Reetta Lievonen, p. 044 4793672 Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja Merja Korkiakoski, p. 044 4793665 Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Seppo Mäkinen, p. 044 4793678 Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684 Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301 Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Rami Rahkola, p. 044 4793694 Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349 Lukio: rehtori Voitto Sorvoja, p. 044 47933311 Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666 TEKNINEN KESKUS Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Sari Kivioja, p. 044 4793249 Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi