Koronavirussuositukset

8.10.2021

Tiedote koronarokotuksista


Tiedotus ja ohjeet kaikille oulaistelaisille koskien koronavirustilannetta (Covid-19)

Oulaisissa on syksyllä jonkin verran tartuntoja, mutta sairaala- tai muun osastohoidon kuormituksessa tämä ei millään tavalla näy, eli sairastuneet ovat olleet kaikki lieväoireisia.

Rokotuskattavuus on väestössä edennyt kohtuullisen hyvin, tosin vielä rokottamattomia on n. 25 % väestöstä. Tarkemmat luvut rokotuskattavuudesta löytyvät rokotetiedotteesta.

2 rokoteannosta saaneita ei enää aseteta karanteeniin altistustilanteessa. Joissain tapauksissa terveydenhuollon henkilökuntaa voidaan silti joutua määräämään poissaoloon työpaikalta selvän korona-altistuksen jälkeen, silti heitäkään ei enää aseteta kaikkea elämää koskevaan karanteeniin.

Tärkeimmät voimassa olevat ohjeet koskien toimintaa koronaviruspandemian aikana:

 • pidä turvaväli muihin ihmisiin
 • huolehdi hyvin käsi- ja yskimishygieniasta
 • flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin, mutta niihin voi palata, myös ilman koronanäytteenottoa, kun oireet ovat lievenemässä
 • maskisuositus on uusittu, se koskee lähinnä enää SOTE-työpaikkoja potilaskontaktien yhteydessä ja joukkoliikennettä etenkin ruuhka-aikana, muilta osin kansalainen saa itse arvioida, milloin katsoo aiheelliseksi käyttää maskia (ks. myös alla)

Suu-nenäsuojaimen käytöstä (koskee yli 15-vuotiaita):

 • käytä maskia:
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikaan
 • avoterveydenhuollon potilas/asiakaskäynneillä tai saattajana tai vierailijana, ollessasi lähikontaktissa muihin potilaisiin tai henkilökuntaan
 • vuodeosastolla potilaana, kun olet lähikontaktissa muihin potilaisiin
 • terveydenhuollon henkilökunta pitää suu-nenäsuojainta kaikissa potilaskontakteissa

Koronavirustestauksesta:

 • jos tulet koronavirustestiin tai olet flunssaoireinen, älä tule terveyskeskukseen paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse
 • hakeudu testiin soittamalla ma-pe klo 8-16 p. 08-4793 400, jos sinulla on flunssan oireita (kurkkukipu, nuha, yskä), yleisoireita (lihaskivut, kuume) tai vatsaoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli)

ETKÄ ole saanut kahta annosta koronavirusrokotetta TAI sairastanut koronavirusinfektiota edeltävän 6 kk aikana

 • Jos olet muuten oireidesi vuoksi mielestäsi hoitajan tai lääkärin arvion tarpeessa, älä varaa pelkkää näytteenottoaikaa, vaan soita p. 08 4793 401 (päivystysajanvaraus)
 • Osana lääkärin tekemää diagnostiikkaa testejä otetaan edelleen (oireen vuoksi hoitoon hakeutuneet henkilöt)
 • yli 12-vuotiailta 2 rokotetta saaneilta oireilevilta otetaan testi vain, jos tiedossa on korona-altistus edeltävän 2 viikon aikana TAI kyseessä on SOTE-työntekijä TAI henkilöllä on perussairaus, jonka vuoksi koronarokotteen tuoman suojan arvellaan olevan alentunut (esim. syöpähoidossa oleva potilas)
 • alle 12-vuotias voidaan testata, jos on koronavirustautiin sopivia oireita ja tiedossa oleva altistuminen koronavirukselle edeltävän 2 viikon aikana TAI lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole 2 koronavirusrokotteen antamaa suojaa
 • alle 12-vuotiailta lapsilta tai yli 12-vuotiailta 2 rokotetta saaneilta ei muista syistä oteta näytteitä
 • oireettomia testataan vain riskimaista ulkomailta palanneita, omaehtoisessa karanteenissa olevia (testi voidaan ottaa aikaisintaan 72 tuntia Suomeen paluuajankohdan jälkeen)
 • karanteeniin määrätty voi tulla testiin 6 vrk kohdalla viimeisestä altistumishetkestä karanteenin purkamiseksi.
 • oireettomia voidaan joissain erityistapauksissa ohjata testiin tartuntatautilääkärin erillisellä määräyksellä esim. epäselvissä altistustilanteissa

Hoitolaitosvierailuista:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto on avoinna potilaiden luona vierailijoille. Voimassa on osaston oma hygienia- ja suojainohjeistus vierailuja koskien.
 • Oulaisten kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä vierailut on sallittu tarkkaa turvaohjeistusta noudattaen. Yhden hengen huoneissa vierailut on sallittu, kun kulku huoneeseen tapahtuu suorinta tietä, oleskelematta yksikön yleisissä tiloissa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen.
 • Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset itsenäisesti ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.
 • Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa pidä tulla palveluasumisyksiköissä vierailemaan.

Etätyösuositus:

 • suositellaan jälleen etätyön tekoa työtehtävien niin salliessa (työnantaja päättää etätyön teosta)

Julkisista tilaisuuksista:

 • yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja. Tapahtumissa suositellaan noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n turvaohjetta.

Suositus yksityistilaisuuksista:

 • Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin em. turvaohjeet huomioiden.

Harrastustoiminnasta:

 • Harrastustoiminnan osalta ei ole voimassa olevia rajoitteita.


Mikäli sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, lue tämä.


Ohjeita:

Koronasivustoja:

Henkinen tuki

Eri toimijat tarjoavat ohjeita sekä keskusteluapua niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Voit katsoa lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä: