Koronavirussuositukset

29.6.2021

Tiedote koronarokotuksista


Tiedotus ja ohjeet kaikille oulaistelaisille koskien koronavirustilannetta (Covid-19)

THL on määrittänyt syksyllä 2020 alueille tapausten lukumäärän suhteen 3 erilaista vaihetta, jotka ovat perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Pohjois-Pohjanmaalla eli myös Oulaisissa voimassa oleva vaihe on tällä hetkellä: perusvaihe

Oulaisissa ei ole paikkakunnalla tulleita tartuntoja enää ollut tammikuun 2021 jälkeen.

Tärkeimmät ohjeet ovat edelleen voimassa koskien toimintaa koronaviruspandemian aikana:

 • pidä turvaväli muihin ihmisiin
 • huolehdi hyvin käsi- ja yskimishygieniasta
 • flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin

Suu-nenäsuojaimen käytöstä (koskee yli 15-vuotiaita):

 • käytä maskia:
 • työpaikalla, aina kun mahdollista
 • joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esim. taksissa
 • kun olet missä tahansa sisätiloissa tai tilaisuudessa kotisi ulkopuolella. Koskee myös terveydenhuollon toimipisteessä asiointia joko potilaana tai saattajana
 • kun olet matkalla koronavirustestiin
 • kun odotat sinulta otetun koronavirustestin valmistumista ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • kun olet palannut riskimaasta, olet omaehtoisessa karanteenissa ja sinun on välttämätöntä liikkua kotisi ulkopuolella
 • jos tulet koronavirustestiin tai olet flunssaoireinen, älä tule terveyskeskukseen paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse
 • terveydenhuollon henkilökunta pitää suu-nenäsuojainta kaikissa potilaskontakteissa

Koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen maskisuositus puretaan 1.6.2021.

Koronavirustestauksesta:

 • hakeudu testiin soittamalla ma-pe klo 8-16 p. 08-4793 401, jos sinulla on flunssan oireita (kurkkukipu, nuha, yskä), yleisoireita (lihaskivut, kuume) tai vatsaoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli)
 • päiväkoti-ikäisiltä lapsilta testin ottaminen ei ole välttämätöntä, mutta heidätkin voidaan testata, jos poissaolo päivähoidosta pitkittyy oireiden kestäessä
 • kouluikäisiä testataan samoin kriteerein kuin aikuisia
 • oireettomia testataan vain riskimaista ulkomailta palanneita, omaehtoisessa karanteenissa olevia (testi voidaan ottaa aikaisintaan 72 tuntia Suomeen paluuajankohdan jälkeen)
 • oireettomia voidaan joissain erityistapauksissa ohjata testiin tartuntatautilääkärin erillisellä määräyksellä esim. epäselvissä altistustilanteissa

Epidemiatiedotuksesta:

 • Oulaisten epidemialuvuista tiedotetaan kuten muuallakin, THL:n koronatilastojen avulla (tästä linkistä), omaa tiedotusta luvuista ei ole.
 • Oulaisten kaupungin omien nettisivujen kautta sekä paikallisen ja valtakunnallisen median kanssa tiedotetaan merkittävistä altistumistapahtumista, jokainen tiedotus ja sen laajuus ja sisältö erikseen harkiten

Hoitolaitosvierailuista:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto on avoinna potilaiden luona vierailijoille. Voimassa on osaston oma ohjeistus vierailuja koskien. Useamman kuin yhden potilaan huoneissa vierailu ei ole sallittua potilashuoneessa, vaan tällaisessa huoneessa olevaa potilasta voi tavata erillisessä vierailutilassa ja vierailuaika tulee varata osastolta soittamalla etukäteen (p. 044 4793 624).
 • Oulaisten kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä vierailut on sallittu tarkkaa turvaohjeistusta noudattaen. Yhden hengen huoneissa vierailut on sallittu, kun kulku huoneeseen tapahtuu suorinta tietä, oleskelematta yksikön yleisissä tiloissa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen.
 • Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset itsenäisesti ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.
 • Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa pidä tulla palveluasumisyksiköissä vierailemaan.

Kiireettömään hoitoon hakeutumisesta:

 • Neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle ei pidä tulla lievästikään flunssaoireisena (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Aika täytyy kuitenkin perua puhelimitse etukäteen.
 • Jos sinulla on jokin pitkittymässä oleva tai pitkittynyt terveysongelma (esim. yskä, vatsavaivat tms.), joka voi joskus viitata myös koronainfektioon, älä jätä hakeutumatta hoitoon sen vuoksi, ilmoita kuitenkin selvästi oirekuvasi puhelinkontaktin yhteydessä (puh. 08 4793 400) ja asioi terveyskeskuksessa maskia käyttäen.

Etätyösuositus:

 • Suositellaan etätyön tekoa mahdollisimman laajasti

Etäkokoussuositus:

 • Kaikki kokoukset suositellaan pidettäväksi etäkokouksina, niin työssä kuin muussakin toiminnassa, mahdollisimman kattavasti

Työpaikkojen taukokäytännöistä:

 • suositellaan ehdottomasti kahvi- ja ruokataukojen porrastamista siten, että yhtä aikaa taukotiloissa on mahdollisimman vähän henkilöstöä. Maskia suositellaan pitämään aina, kun on mahdollista, myös tauolla. Turvavälien pitäminen on myös erittäin tärkeää.

Julkisista tilaisuuksista:

Suositus yksityistilaisuuksista:

 • Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeet huomioiden.

Harrastustoiminnasta:

 • Harrastustiloja on avattu 15.2.2021 alkaen (kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021). Voimassa ovat edelleen turvaväli-, maskinpito- ja hygieniasuositukset. Paikallisesti eri yksiköissä voi olla voimassa myös yhtäaikaisten harrastajien määrää koskevia rajoituksia.
 • Lasten ja nuorten huoltajien pääsy harrastus- ja pukutiloihin on kielletty. Turvavälejä ja maskeja suositellaan pitämään aina, kun mahdollista (koskee yli 12-vuotiaita). Ohjaajat ovat velvoitettuja pitämään maskia koko harrastustoiminnan ajan.
 • Yksityisiä ja yhdistystoimijoita suositellaan noudattamaan omalta osaltaan yllä mainittua linjausta.


Mikäli sinulla on ylähengitystieinfektion oireita, lue tämä.


Henkinen tuki

Eri toimijat tarjoavat ohjeita sekä keskusteluapua niin verkossa kuin puhelimitsekin.
Voit katsoa lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä:


Koronasivustoja:


Ohjeita: