Fysioterapia- ja apuvälinepalvelut

Fysioterapian keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista fysioterapeuttisen ohjauksen ja terapeuttisen harjoittelun avulla. Kuntoutuja nähdään aktiivisena henkilönä, joka ottaa vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapiapalveluita järjestetään kaikille ikäryhmille. Kotona asuvalla asiakkaalla on mahdollisuus saada yksilö- tai ryhmäterapiaa. Fysioterapiapalveluita järjestetään lisäksi akuuttiosaston potilaille. Fysioterapeutin vastaanotolle pääsee terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä. Fysioterapeutin suoravastaanotolle asiakkaita ohjataan terveyskeskuspäivystyksen kautta.

Apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin apuvälineiden saamisen edellytyksenä on vamma. sairaus tai kehitysviivästymä. Lisäksi apuvälinepalveluita järjestetään sairauden hoitoon liittyen. Fysioterapian henkilökunta huolehtii apuvälinepalveluista.