Tiedote koronarokotuksista

TIEDOTE Koronarokotuksista                   26.11.2021

Koronarokotusten antamisessa on menossa vaihe, jolloin annetaan 1., 2. ja 3. annoksia yhtä aikaa. Priorisoimme kuitenkin 1. ja 2. annokset, kolmansia annoksia annetaan sitä mukaa, kuin rokotuskapasiteettia on vapaana. Pääsääntöisesti käytämme rokotuksissa vuodeosastolle johtavassa eteisaulatilassa olevaa huonetta toisessa kerroksessa.

Annamme vielä 1. ja 2. annoksia niin pitkään, kuin kysyntää on.

Aloitamme uudelleen sähköisen ajanvarauksen käytön. 1. annosta haluavat voivat tehdä varauksen osoitteessa ajanvaraus.oulainen.fi tai soittamalla rokotusajanvarauspuhelimeen p. 044 4793 444. Järjestämme rokotusmahdollisuuksia pienemmissä erissä kysynnän mukaan, mutta myös tarjoamalla avoimia aikoja pieniä määriä kerrallaan.

Tehosteannoksen saamista varten ei pääsääntöisesti tehdä ajanvarausta. Lähetämme tehosteannoksen antoa varten ajanvarauskirjeen postissa tai soitamme sen puhelimella. Mikäli kirjeitse annettu aika ei käy, olkaa yhteydessä puhelimitse rokotusajanvaraukseen, numero yllä.

Alle 40-vuotiaiden rokotuskattavuus on jäämässä edelleen liian alhaiseksi. Vetoamme kaikkiin kansalaisiin, että jokainen tulisi rokotukselle. Yhteiskunnan sulkutoimet näyttävät jatkuvan parasta aikaa turhaan rokotuskattavuuden jäädessä liian alhaiseksi.

Olemme aloittaneet  koronarokotteiden 3. annosten antamisen.

3. annosten osalta on menossa kaikkien yli 60-vuotiaiden, ja alle 60-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Yli 60-vuotiaiden 3. annosten ajat pystymme antamaan kutsuperiaatteella. Alle 60-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien tulisi itse olla yhteydessä soittamalla rokotusajanvarauspuhelimeen p. 044 4793 444.

Koronaviruksen deltavariantti on muuttunut käytännössä ainoaksi väestössä leviäväksi koronaviruksen muodoksi. On arveltu, että tämän vuoksi väestön rokotekattavuuden tulisi olla 85-90 %, jotta koronaviruksen kierto väestössä estyisi. Tuosta tavoitteesta ollaan nykyvauhdilla jäämässä.

Tällä hetkellä rokotusaikaa 1. ja 2. annokselle voivat varata:

Comirnaty- ja Modernan (uusi nimi Spikevax) rokotteelle:
- kaikki henkilöt, joilla tulee 12 vuoden ikä täyteen viimeistään rokotuspäivänä

3. annosten kohderyhmät ovat alle 60-vuotiaiden osalta varsin tarkasti rajattuja tässä vaiheessa.

Rokotusaikaa 3.annosta varten voivat varata 12-59-vuotiaista henkilöistä seuraavat:

- alkuvuodesta 2021 3-4 viikon tehostevälillä kaksi mRNA-rokotetta saaneet (käytännössä ryhmä on pelkkiä terveydenhuollon ammattilaisia), kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta

- em. ryhmästä alle 30-vuotiaita miehiä ei kuitenkaan rokoteta 3. rokoteannoksella kohonneen sydänlihastulehdusriskin vuoksi

- voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt (riippumatta toteutuneesta 1. ja 2. annoksen välisestä ajasta), kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta

- voimakkaiksi immuunipuutetiloiksi lasketaan THL:n listauksen mukaan seuraavat:

* tehty elin- tai kantasolusiirto
* synnynnäinen keskivaikea tai vaikea immuunipuutostila (ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-puutos)
* immuunipuolustusta laskeva syöpähoito (sytostaatit), joka on saatu edellisen vuoden sisällä
* leukemian tai lymfooman hoitoon saatu monoklonaalinen vasta-ainehoito, joka on saatu edellisen 2 vuoden sisällä
* immuunipuolustusta laskeva autoimmuunisairauksien hoito biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä (pelkkää kortikosteroidihoitoa tai tavanomaisia reumalääkkeitä, kuten metotreksaattia, atsatiopriiniä, sulfasalatsiinia tai hydroksiklorokiiniä saavat eivät kuulu ryhmään)
* dialyysihoitoinen tai muu vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR eli suodatusnopeus laboratoriokokeen mukaan alle tason 15 ml/min)
* pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV-infektio (CD4-auttajasolutaso alle 200 * 10 E6)
* muu hoitavan lääkärin arvioima vaikea immuunipuutostila

- kaikki koronainfektion lääketieteelliseen riskiryhmään 1 tai 2 kuuluvat
 

Oulaisten kaupungin toimesta rokoteannoksia on annettu 23.11.2021 mennssä 10 607 kpl, joista ensimmäisiä annoksia 5356 kpl, tehosteita 5088 kpl. ja 3. annoksia 163 kpl.

Oulaisten koko yli 12-vuotiaasta väestöstä on vähintään 1. annoksen saanut 78,3 % ja 2 annosta 74,0 %. Koko väestössä vastaavat luvut ovat 70,0 % ja 66,1 %.

Ikäryhmittäin eriteltynä:

  • 90-99-vuotiaat vähintään 1. annos 74,8 %, 2 annosta 69,9 %
  • 80-89-vuotiaat vähintään 1. annos 92,3 %, 2 annosta 88,6 %
  • 70-79-vuotiaat vähintään 1. annos 91,6 %, 2 annosta 91,1 %
  • 60-69-vuotiaat vähintään 1. annos 90,3 %, 2 annosta 88,9 %
  • 50-59-vuotiaat vähintään 1. annos 85,0 %, 2 annosta 82,5 %
  • 40-49-vuotiaat vähintään 1. annos 74,5 %, 2 annosta 71,6 %
  • 30-39-vuotiaat vähintään 1. annos 69,3 %, 2 annosta 60,8 %
  • 20-29-vuotiaat vähintään 1. annos 55,5 %, 2 annosta 47,0 %
  • 12-19-vuotiaat vähintään 1. annos 62,0 %, 2 annosta 53,0 %

Rokotusten tehosteaikavälistä:

Käytämme tällä hetkellä n. 6-10 viikon tehosteaikaväliä 1. ja 2. annoksen välillä. Rokotteita olisi 6 viikon tehostevälillä annettavaksi, mutta koska pelkän 1. annoksen saaneita on jo lukumäärällisesti sen verran vähän, on toiminnallisesti järkevämpää kerätä tehostettavat henkilöt muutaman viikon aikaväliltä. On alustavaa tutkimustietoa, että tätä pidempi annosväli pidentäisi immuunivasteen kestoa, ja siten siirtäisi kauemmas tulevaisuuteen hetken, jolloin tulee antaa kolmas annos.

Loppukesästä alle 6 viikon annosvälillä rokotteensa saaneet tullaan kutsumaan kolmannelle annokselle, kun 2. annoksesta on kulunut 6 kk.

Oulaisten kaupunki

Harri Pennanen
Johtava lääkäri